Woord Van Leven

Woord van Leven-groepenMaandelijks komen in onze federatie een viertal groepen samen rond het Woord van Leven.

De bedoeling van deze groepen is dubbel: luisteren naar het Woord van God en er een ganse maand naar proberen te leven. Dat is niet zo gemakkelijk. Alleen daarom is het fijn dat wij samenkomen in groep om elkaar te vertellen wat we beleefd hebben. We voelen ons als broers en zussen van elkaar. De wederzijdse liefde is immers een opdracht die Jezus ons gegeven heeft.

Hoe gebeurt dit nu praktisch?

Maandelijks wordt door de Focolarebeweging een zin uit een Bijbeltekst centraal geplaatst en hierbij wordt een commentaar geschreven. Deze commentaar geeft een verduidelijking en wat voorbeelden over hoe het Woord beleefd kan worden.

Onze groepen beginnen steeds met het herlezen van het Woord van de maand tevoren. Hierna luisteren we hoe anderen het Woord in de afgelopen maand concreet beleefd hebben. Wij luisteren naar elkaar en proberen ons in te leven in wat de ander vertelt. Soms komen er spontaan vragen vanuit het leven. Samen zoeken we naar wat licht en helderheid.

Nadat iedereen de kans heeft gehad om te vertellen wat hij kwijt wil, beluisteren en bespreken we de tekst uit de Bijbel waaruit het nieuwe Woord genomen is. Dat is doorgaans een heel leerrijk moment. We verdiepen ons ook in de commentaar van dit Woord.

Om God te danken voor wat wij ontvangen hebben en om Hem om hulp en steun te vragen eindigt de uitwisseling met een kort gebedsmoment in de kapel.

Steeds worden de avonden afgesloten op een ongedwongen manier en met wat lekkers.

Wil je meer weten over deze bijeenkomsten, kun je contact nemen met:

Liliane Peeters

liliane@federatiebree.be