Pastores

Het pastoresteam staat in voor de dagelijkse leiding van de Pastorale Eenheid (PE) en heeft een sterk uitvoerende opdracht.

Ons pastoresteam bestaat uit twee parochieassistenten, twee diakens drie priesters waaronder de deken E.H. Jaak Janssen.


Pastoor-deken-moderator


E.H. Jaak Janssen



Grauwe Torenwal 9 A 1/1, 3960 Bree

Tel.: 089-461152

Gsm: 0477 521 130

jaak@federatiebree.be


Pastoor

Roel Alders

Priester gewijd in 2007

Tot augustus 2015 kapelaan

in de federatie Herk-de-Stad

Pastoor in Bree vanaf 1 september 2015


Rode Kruislaan 43, 3960 Bree

Gsm: 0472 444640

roel.alders@skynet.be

Meewerkend priester

in het dekenaat Bree


E.H. Chris Jeunen


Priesterwijding: 03.09.2006

Leraar aan het Inspirocollege



Diaken


René Clijsters

Gehuwd met Marie-Anne

Diaken gewijd in 1998

Verantwoordelijke ziekenpastoraal

Uitvaartleider


Vaesstraat 10 3960 Bree

tel: tel: 089/46 34 50 rene.clijsters@skynet.be



Diaken


Noël Heynickx


Gehuwd met Annie

Diaken gewijd in 2013

Verantwoordelijke huwelijk

Uitvaartleider


Pater Coninxlaan 1 3960 Bree

tel: 089/47 12 56

noel@federatiebree.be




Parochieassistente


Liliane Peeters


Tel.: 089/472266

gsm: 0494/594480.

peeters_l@msn.com



Parochieassistente


Lisette Magchiels


Tel: 089/ 463193

gsm: 0499 124938

magchiels.l@telenet.be