Groeien In Geloof

GROEIEN IN GELOOF

Je bent niet als christen geboren, je moet het worden.

Deze uitspraak van Tertullianus wordt voor ons vandaag almaar actueler.

Ze is ook het uitgangspunt van de reflectie over de geloofsoverdracht in de pastorale brief “Volwassen worden in geloof.”

Wellicht moeten we ons nog meer realiseren hoezeer die uitspraak onze pastoraal in de toekomst zal bepalen.

Dat er ook in onze streken mensen zijn die er bewust voor kiezen christen te worden, is een bemoedigend teken.

Ze zijn de ‘verkenners’ voor de wegen van het christen zijn in een niet langer christelijke maatschappij.

Zij zijn het die ons kunnen helpen in onze zoektocht naar een catechese voor deze tijd.

Zij dagen de christenen uit om het geloof van waaruit ze leven, opnieuw

te ontdekken en gestalte te geven.

Dat geldt ook voor de Kerk zelf.

Is de huidige situatie met haar moeilijkheden en uitdagingen niet allereerst een oproep tot heel de geloofsgemeenschap om zelf dieper geïnitieerd te worden in het geheim en de rijkdom van het geloof?

Het gaat dus niet alleen om de vraag hoe ik het geloof aan anderen kan verkondigen.

Het gaat ook om de vraag:

Hoe kunnen we zelf als christen en als kerkgemeenschap de rijkdom van het geloof ontdekken en ervan leven?

We constateren in onze cultuur een soms verbijsterende onwetendheid omtrent het christendom.

Hebben ook onze geloofsgemeenschappen geen nood aan initiatie?

Hoe kan dit geloof ons weer raken?

Willen we een verkondigende Kerk zijn, dan moeten we zelf opnieuw in de leer gaan. Want ‘als het zout krachteloos wordt, waar moet je dan mee zouten?’ (Mt 5,13).

Een catechetische pastoraal is een pastoraal van permanente initiatie.

Een vorming van 3 x 10 avonden die je binnenbrengen in de bijbel en wat er staat begrijpen door samen met anderen je te verdiepen.

Boeiende avonden die ons sterker maken en mondiger om ook te durven getuigen vanwaar je leeft.

Inlichtingen

Diaken René Clijsters

0479/22.02.65