1e communie

Het initiatiesacrament van de voltooiing

De EERSTE COMMUNIE behoort samen met het DOOPSEL en het VORMSEL

tot de groep die we de initiatie-sacramenten noemen.

De eerste communie ligt in het verlengde van het doopsel en betekent dat men voor het eerst deelneemt aan de eucharistie zoals die op zondag wordt gevierd in de katholieke Kerk. Het kind of de volwassene ontvangt voor het eerst de communie.

In onze Pastorale Eenheid Emmaüs is het de gewoonte dat kinderen hun eerste communie doen op de leeftijd van 7 jaar.

DE EERSTE COMMUNIE 2023

gaat in onze Pastorale Eenheid Emmaüs door

op zondag 14 mei , met Moederdag

én op 18 mei met Ons Heer Hemelvaart

in de ST.- Michielskerk in Bree om 11u.


Op 20 september om 19.30u in de St.-Michielskerk in Bree centrum

gaat er een thema- en infoavond door over de Eerste Communie.

Bij het begin van het nieuwe schooljaar krijgen alle ouders deze uitnodiging via de school.


drive.google.com/file/d/1zkBuSZ_tUmeQP_jVlOJO76VzqYJgW04R/view?usp=sharing

Meer info zie hier beneden.

Hoe inschrijven?

Bij de inschrijving van uw kind in de school voor het eerste leerjaar maakte u als ouder de keuze of uw kind rooms-katholieke godsdienst zou volgen of niet.

Zo ja, ontvangt u via de school, van een team dat de Eerste Communie ter harte neemt in de Pastorale Eenheid, een uitnodiging om naar de thema- en infoavond te komen over de eerste communie.

Dit is een ouderavond voor alle ouders die erover denken de Eerste Communie te vieren .


Nadien kan u uw zoontje of dochtertje inschrijven voor de Eerste Communie via een inschrijfformulier en een privacy-document dat u die avond krijgt.


De documenten kan u brengen naar Lisette Magchiels, parochieassistente en verantwoordelijk voor de Eerste Communie in onze pastorale eenheid Emmaüs Bree. Grauwe Torenwal 9 3960 Bree.

Haar gegevens: magchiels.l@telenet.be

gsm: 0499 124938


Inschrijfformulierprivacy documentDe voorbereiding

De catechese en de voorbereiding van de Eerste Communieviering zelf wordt niet meer in de klas met de juffrouw van het eerste leerjaar gedaan, maar door catechisten in onze Pastorale Eenheid Emmaüs.

De catechesemomenten vind je op het overzichtskaartje. Druk op de afbeelding.

catechese Als je meer info wil over de catechese in 2022 kan je drukken op het woord catechese.

Liedjes die gezongen gaan worden in de eerste communieviering

drive.google.com/drive/folders/1WXt2U5eQ9SWu0c-r0QC65ybpfyNIuO5O?usp=sharing

WIE ZIJN DE CATECHISTEN? Je leert ze kennen via dit filmpje!

https://www.facebook.com/federatiebree.be/

videos/793967884552694

Doopsel met het oog op de eerste communie

Kinderen die hun eerste communie wensen te doen, moeten gedoopt zijn binnen de rooms-katholieke Kerk.

Als dit nog niet het geval is meld je dit best op de thema- en infoavond aan Lisette of pastoor Roel. Of je meldt het op het inschrijfformulier. Je wordt dan uitgenodigd voor een kort voorbereidingstraject.

Is je kind gedoopt, maar niet binnen de rooms-katholieke Kerk, dan zal jullie gevraagd worden of jullie een

opname in de volledige gemeenschap van de katholieke Kerk’ wensen.

Als dit zo is, voorzien wij na een gesprek een ritueel met opname tijdens een viering.

Enkele foto's van de catechese in 2022