1e communie

Het initiatiesacrament van de voltooiing

De EERSTE COMMUNIE behoort samen met het DOOPSEL en het VORMSEL

tot de groep die we de initiatie-sacramenten noemen.

De eerste communie ligt in het verlengde van het doopsel en betekent dat men voor het eerst deelneemt aan de eucharistie zoals die op zondag wordt gevierd in de katholieke Kerk. Het kind of de volwassene ontvangt voor het eerst de communie.

In onze Pastorale Eenheid Emmaüs is het de gewoonte dat kinderen hun eerste communie doen op de leeftijd van 7 jaar.

De Eerste Communie 2022 gaat in onze Pastorale Eenheid Emmaüs Bree door

op 15 mei, 22 mei en 26 mei om 11u in de St.- Michielskerk in Bree.


Hoe inschrijven?

Bij de inschrijving van uw kind in de school voor het eerste leerjaar maakte u als ouder de keuze of uw kind rooms-katholieke godsdienst zou volgen of niet.

Zo ja, ontvangt u via de school, van een team dat de Eerste Communie ter harte neemt in de Pastorale Eenheid, een uitnodiging om naar de thema- en infoavond te komen over de eerste communie.

Dit is een ouderavond voor alle ouders die erover denken de Eerste Communie te vieren .


De thema- en infoavond gaat door op 17 november om 19u30 in de St.- Michielskerk in Bree.

https://drive.google.com/file/d/1kw-rqK5eE4FDW21XAaKrP0QJvGeCUhfG/view?usp=sharingNadien kan u uw zoontje of dochtertje inschrijven voor de Eerste Communie via een inschrijfformulier en een privacydocument dat u die avond krijgt.


De documenten kan u brengen naar Lisette Magchiels, parochieassistente en verantwoordelijk voor de Eerste Communie in onze pastorale eenheid Emmaüs Bree. Grauwe Torenwal 9 3960 Bree.

Haar gegevens: magchiels.l@telenet.be

gsm: 0499 124938


Inschrijfformulier

drive.google.com/file/d/1F7bTxOvLaRkqNHztMFblvnajdmBwe4AX/view?usp=sharing


privacy document

drive.google.com/file/d/19OUE7B0UkNIBUxYpwLVKvtY7nYw_eNbV/view?usp=sharing


Doopsel met het oog op de eerste communie

Kinderen die hun eerste communie wensen te doen, moeten gedoopt zijn binnen de rooms-katholieke Kerk.

Als dit nog niet het geval is meld je dit best op de thema- en infoavond aan Lisette of pastoor Roel. Of je meldt het op het inschrijfformulier. Je wordt dan uitgenodigd voor een kort voorbereidingstraject.

Is je kind gedoopt, maar niet binnen de rooms-katholieke Kerk, dan zal jullie gevraagd worden of jullie een ‘opname in de volledige gemeenschap van de katholieke Kerk’ wensen.

Als dit zo is, voorzien wij na een gesprek een ritueel met opname tijdens een viering.

De voorbereiding

De Eerste Communie zelf wordt niet meer in de klas met de juffrouw van het eerste leerjaar voorbereid, maar door catechisten in onze Pastorale Eenheid Emmaüs.

Wie zijn de catechisten? Je leert ze kennen via dit filmpje!

https://www.facebook.com/federatiebree.be/

videos/793967884552694


De catechese

De catechese voor de Eerste Communie 2022 wordt uitgelegd op de thema- en infoavond.


De catechese in het werkjaar 2020/2021 ging digitaal door vanwege de Corona-maatregelen.

Deze filmpjes zijn puur informatief. Voor zij die eens willen kijken.

  • eerste catechese op 17 januari 2021. (De eerste communie was toen nog niet uitgesteld)

De ouders van elke groep hebben een link gekregen zodat de kinderen thuis de catechese konden volgen.

Voor de groep van 2 mei: (Opitter en Gerdingen)

https://www.youtube.com/watch?v=XpAZLpLue0s

Voor de groep van 9 mei: (Beek en Tongerlo)

https://www.youtube.com/watch?v=xr6LLSTg5ZM

Voor de groep van 13 mei (Bree en Vostert)

https://www.youtube.com/watch?v=pgnYOqAb9kA


  • tweede catechese op 20 maart. ( De eerste communie werd uitgesteld naar september)

https://www.youtube.com/watch?v=nvLEGPi_xXo

  • derde catechese op 30 april

https://www.youtube.com/watch?v=3DH7uZ9UYO0