Beek

Parochie Sint-Martinus Beek

Vieringen:

Elke woensdag om 9h00

Geen weekendvieringen meer sinds 1 januari 2018

Aanvragen van misintenties:

U kan hiervoor terecht op het secretariaat van de pastorale eenheid Emmaüs

Grauwe Torenwal 9 B, Bree of telefonisch 089-472266 tijdens de openingsuren.

De gift voor een misintentie bedraagt in ons bisdom 15 euro

Verantwoordelijke priesters:

E.H. Jaak Janssen

Grauwe Torenwal 9 A 1/1, 3960 Bree

Tel.: 089-461152

Gsm: 0477 521 130

jaak@federatiebree.be

E.H. Roel Alders

Rode Kruislaan 43, 3960 Bree

Gsm: 0472 444640

roel.alders@skynet.be


Parochie Beek:

Ontstaan: Britte (1007)- Becke-Beka (1292)-Beke-Beeck(1711)-Beek…

De parochie Beek is vermoedelijk ontstaan in het jaar 1000 of eerder. Beek behoorde tot het oorspronkelijke domein Kessenich-Thorn, van graaf Ansfried.

Kessenich was de moederkerk van geheel het gebied. In de 10de eeuw wordt de Abdij van Thorn gesticht, met als gevolg de verbrokkeling der parochie Kessenich. De kerk van Beek wordt geschonken aan de abdij van Thorn en verliest haar binding met Kessenich.

Deze schenking, van de kerk van Britte door bisschop Notgerus, werd bevestigd in 1007 door de Romaanse koning Hendrik.

In acte van 1292 wordt de schenking van de kerk van Beka (Beek) nogmaals bevestigd en vernieuwd door de Romaanse keizer Adolf.

Beek behoorde tot (tot 1795) tot het graafschap Loon, het latere prinsbisdom Luik, en dus tot het Duitse Rijk niet tot de Nederlanden.

Parochiekerk Sint Martinus Beek:

De toren en enkele muurgedeelten dateren uit het jaar 1000, en worden gezien als zeldzame overblijfselen in de Ottoonse stijl die nog voor de Romaanse stijl in gebruik was.

De Ottoonse kunst heerst ten tijde van de Ottoonse keizers, dit zijn de Duitse keizers van 962 tot 1024. Veel Ottoonse kerken bestaan er niet meer in onze gewesten. Er zijn ook duidelijk Byzantijnse invloeden zichtbaar. De Ottoonse kerk van Beek werd, op de toren na, gesloopt in de 15de eeuw om een groter schip met drie beuken te kunnen bouwen in gotische architectuur.

De toren dateert uit de jaren 1000. Hij werd opgetrokken in een zware steenmassa of veldstenen. Het is een west toren, die in de lang as van de kerkstaat en deze naar het westen afsluit. De toren staat in het front van de kerk, had oorspronkelijk geen toegang aan de west kant en is eng verbonden met het schip omdat het een soort bolwerk op zijn eigen uitmaakte. De breedte van de toren stemt overeen met de breedte van de middenbeuk.

Het schip is gebouwd in de 11de – 12de eeuw in de Ottoonse stijl. Gesloopt in de 15de eeuw en heropgebouwd met drie beuken in gotische stijl.

Het schip onderging nog verschillende grote renovaties waarbij het interieur op grootse wijze werd gewijzigd. Bij een renovatie in 1933 werd het houten interieur en meubilair veranderd. Het hoog altaar werd vernieuwd, een nieuwe communiebank en preekstoel in wit natuursteen werden geplaatst.

In 1979 werd wederom de binnenkant van het schip in een andere stijl omgebouwd met een nieuw altaar, kruisweg en ander meubilair in kunstig smeedwerk. Een nieuw verwarming systeem werd aangebracht.

De laatste renovatie dateert van 2007. De binnenkant van het schip werd volledig geverfd en het oude Gilman orgel uit 1739, werd na grondige restauratie terug geplaatst op een nieuw balkon in de stijl van voor 1933. Ook nu werd het verwarming systeem vernieuwd.

De parochie Beek kent een rijk verenigingsleven:

KVLV: Katholieke vereniging voor landelijke vrouwen

Femma: Het vroegere KAV, Katholieke arbeiders vrouwen.

Landelijke Gilde: gegroeid uit de boerenbeweging.

OKRA: gepensioneerden bond, derde jeugd.

Schutterij Sint Catharina: schutters vereniging.

KLJ jongeren: gegroeid uit het vroegere BJB.

ROJO: roodkapjes jongeren tot 12 jaar.

Zangkoor Amici Cantus.

Oudervereniging.

Schoolbestuur.