Doopsel

Enige tijd geleden is er in jullie gezin een kindje geboren, proficiat daarvoor. Als je erover denkt om je zoon of dochter te laten dopen, kan je contact opnemen met Liliane Peeters, parochieassistente. Graag wil zij je vragen beantwoorden en je wat helpen bij de pastorale en administratieve voorbereiding. Stuur een mail naar peeters_l@msn.com. of bel 089/472266 of 0494/594480.


Deze tekst uit het Evangelie van Marcus (10, 13-16) kan voor ons een inspiratiebron zijn om ons kind te laten dopen.Ze brachten de kinderen bij Hem

met de bedoeling dat Hij ze zou aanraken.

Maar de leerlingen wezen hen terecht.

Toen Jezus dat zag, werd Hij verontwaardigd:

‘Laat die kinderen bij Me komen, en houd hen niet tegen,

want van zulke kinderen is het koninkrijk van God.

Ik verzeker jullie,

wie het koninkrijk van God niet aanneemt als een kind,

komt er beslist niet in.’

Hij omarmde hen en zegende hen, terwijl Hij hun de handen oplegde.