Ziekenzalving

Sacramenten of tekenen van de liefde van God voor ons

Ziekenzalving

Als uzelf of een familielid ziek is en u wenst op dat moment steun van onze kerkgemeenschap, kunt u de ziekenzalving vragen.

U kunt daarvoor terecht bij:

Deken Jaak Janssen

Grauwe Torenwal 9A 1/1, 3960 Bree

Tel.: 089-461152

Gsm: 0477 521 130

jaak@federatiebree.be

of

Roel Alders

gsm: 0472 44 46 40

tel.: 089 71 11 07

e-mail: roel.alders@proximus.be

of

Tuur Janssen

Tel.: 089 46 10 38

e-mail: janssen.tuur@telenet.be

of

federatiesecretariaat: tel.: 089 47 22 66

Wanneer wordt een ziekenzalving gevraagd?

De ziekenzalving wil mensen kracht geven.

Je kunt vragen om een ziekenzalving als je zwaar ziek bent of als je voor een heel ernstige ingreep staat. Dan krijgt de ziekenzalving de betekenis van ‘overgave’: je legt jezelf en je lot in Gods handen. We bidden met jou of met de zieke om kracht om de ziekte te dragen.

Daardoor kan het gebeuren dat iemand meermaals de ziekenzalving ontvangt.

Ook als iemand kort voor zijn/ haar levenseinde staat wordt de ziekenzalving gevraagd. Dan bidden we om kracht voor de stervende om de laatste dagen of uren in vrede te beleven.

Wat is ‘ziekenzalving’?

Als er iemand ziek is, halen we er een arts bij.

Toch weet iedereen uit eigen ervaring dat er naast de geneeskundige zorgen evengoed

(en soms nog meer) nood is aan aandacht en liefdevolle zorg. Mensen die op een fijne manier omgeven zijn, met veel aandacht, af en toe een aanraking, voelen zich veel beter en genezen vlugger dan wie eenzaam is en geen affectie krijgt.

In de ziekenzalving wil de kerkelijke gemeenschap een ernstig zieke omgeven met liefdevolle aandacht en zorg. De zieke wordt ook aangeraakt in een zalving die gebeurt met ‘olie voor de zieken’. Die aanraking is als een aanraking door Jezus die zo dikwijls mensen genezen heeft door hen aan te raken met zijn liefde en kracht.

Aan de zieke wordt op die manier de kracht van Gods liefde toegezegd; we bidden om genezing van de zieke (als dat nog mogelijk en zinvol is) of we bidden om kracht voor de laatste weken, dagen of uren.

Heel mooi is daarom als de zieke zelf nog bewust de ziekenzalving kan meemaken. Heel dikwijls zie je dat mensen daarna tot rust komen.

Ook heel ontroerend is wanneer de familie of vrienden bij de ziekenzalving aanwezig zijn. Ook voor hen kan het rust en innerlijke vrede geven.

Wat gebeurt in de ziekenzalving?

De ziekenzalving bestaat uit een klein ritueel; bij het bidden om kracht voor de zieke worden het voorhoofd en beide handen gezegend met ‘Olie voor de ziekenzalving’ – de bisschop heeft deze olijfolie gezegend tijdens de Chrismaviering die gewoonlijk op woensdag in de Goede Week in de kathedraal van Hasselt plaatsvindt.