Tongerlo

Parochie Sint-Pieter Tongerlo

Verantwoordelijke priesters:

E.H. Jaak Janssen

Grauwe Torenwal 9 A 1/1, 3960 Bree

Tel.: 089-461152

Gsm: 0477 521 130

jaak@federatiebree.be


E.H. Roel Alders

Rode Kruislaan 43, 3960 Bree

Tel.: 089-711107

Gsm: 0472 444640

roel.alders@proximus.be

Vieringen:

2de en 4de weekend van de maand: zaterdag om 19h00

Aanvragen van misintenties:

U kan hiervoor contact opnemen met het secretariaat van de federatie:

Grauwe Torenwal 9b, Bree of telefonisch 089-472266 tijdens de openingsuren.

De gift voor een misintentie bedraagt in ons bisdom 15 euro


DE KERK

De huidige pseudobasiliek was oorspronkelijk een basilicale kerk in maasgotiek (drie beukige kerk)

Vanuit de omliggende dorpen en velden kan men de prachtige toren uit mergel ( 1408 ) bewonderen. De toren lijkt te groot voor zo’n kleine woonkern. Dit doet vermoeden dat dit ofwel een prestigeproject was van wat rijkere boeren, ofwel dat de woonkern vroeger meer inwoners telde.

De Kerk is als monument geklasseerd in 1936. De toren dateert uit 1408 en heeft geen buiteningang; Dit wijst erop dat mensen hierin beschutting konden vinden in onzekere tijden, vooral zij die dit konden betalen, de andere mensen konden beschutting vinden op ‘de schans’ achter de Itterbeek.

Men kan duidelijk zien dat sommige delen van de kerk gemaakt zijn van veldkeien. Dit zijn overblijfselen van de vorige kerk uit de 12de of begin 13de eeuw. De kerk is in de loop der tijden verschillende keren gerestaureerd, een laatste maal in 1980.

Enkele merkwaardige beelden

O.L.Vrouw op maansikkel ( ca 1500) - Madonna met gestorven Christus ( Piêta – 1420 )

Sint Petrus : Patroonheilige van de parochie : houten beeld boven het hoofdaltaar 18de eeuw

OL vrouw met kind - Romaans doopvont in hardsteen 13de eeuw(onder de toren)

Sint Cornelius: rechter zijaltaar (hout) -15de eeuw

Orgel: Orgelbouwer was Vermeulen uit Weert , laatste restauratie 2014 door Shumacher uit Eupen.

Verschillende houtsnedenwerken: o.a. altaren, biechtstoelen, banken, preekstoel en communiebank

Feest van Sint Cornelius : 3 de zondag van september. Deze heilige wordt aanroepen tegen allerlei kinderziektes. Het feest wordt ingezet met een viering in de kerk gevolgd door een kinderfeest.

Ook wordt hij aanroepen tegen de ziektes onder het vee.

Katholieke verenigingen :

VKSJ KSA OKRA KVLV Landelijke Gilde Ziekenzorg Sint Ceciliakoor

Parochieraad Katholieke Basisschool Kadee

De Parochiezaal : Dorpstraat 43 te bespreken bij Jos Hontis Bosstraat 107

De laatste eigen pastoor was E H Donné tot 2009