Begrafenis - Uitvaart

Begrafenis of kerkelijke uitvaart

Wat u moet weten als een familielid overlijdt en u een kerkelijke begrafenis wil

Als een familie afscheid moet nemen van een overledene wil onze kerkgemeenschap nabijheid bieden en meeleven. Maar ook een houvast, hoop over de grens van de dood. Ook nu tijdens de corona maatregelen kan iedereen kerkelijk begraven worden.

Een telefoonnummer waar u terecht kunt bij een overlijden:

E.H. Roel Alders

Rode Kruislaan 43, 3960 Bree

Gsm: 0472 444640

roel.alders@skynet.be

Een waardig en gelovig afscheid in drie momenten

1. Avondwake Vanwege de corona maatregelen zijn er voorlopig nog geen avondwakes mogelijk.


Op de vooravond van de uitvaart is er een avondwake. In alle parochies wordt deze geleid door gebedsleiders.

Tijdens de avondwake bidden we voor de dierbare overledene en waken in afwachting van de uitvaart die de dag nadien plaats heeft. We vragen kracht en troost voor de familie; we delen met hen de dankbaarheid voor een mooi leven.

De avondwake is geen afscheidsviering, maar een gebed van familie en vrienden, van de parochie en de buren. Pijn en verdriet worden samen gedragen.

2. Uitvaart (begrafenisdienst)

Het afscheid van een christen gebeurt in de kerk. Dat is de plek waar wij samenkomen en waar we, biddend en vierend, samen ons leed dragen en dankbaarheid uitdrukken. We delen ons verdriet en onze eenzaamheid. Tegelijk laten we woorden van dank en hoop klinken.

De uitvaart is het hart van het gelovig afscheid.

Er zijn twee vormen van uitvaart. U kunt kiezen voor:

* een uitvaart met eucharistie of

** een uitvaart met gebedsdienst.

* In de uitvaart met eucharistie gaat één van de verantwoordelijke priesters van onze federatie voor. Het is een viering waartoe de communie-uitreiking behoort.

Het koor van de parochie is aanwezig. De inbreng van eigen liederen op CD is daarom beperkt tot twee momenten.

Deze vorm is alleen mogelijk op dinsdag en donderdag.

** De uitvaart met gebedsdienst wordt geleid door de parochiepriesters of de diakens. Ook andere gelovigen, daartoe opgeleid en gezonden door onze bisschop, mogen voorgaan in deze uitvaart. Men noemt hen leiders van de uitvaart.

Een gebedsdienst is geen eucharistieviering; er is geen communie-uitreiking.

Voor de gebedsdienst kunt u het koor vragen of u kunt zorgen voor liederen op CD die u in samenspraak met de voorganger kiest. In deze vorm is er meer ruimte voor eigen inbreng.

De uitvaart met gebedsdienst kan van maandag tot en met zaterdag plaatsvinden.

3. Eucharistie

Volgens de traditie van de Kerk vieren wij voor elke overledene de eucharistie, ook als u gekozen heeft voor een uitvaart met gebedsviering. In de eucharistie gedenken we dat Jezus de dood heeft overwonnen en dat Hij bij de Vader leeft. Bij Hem ligt onze hoop op eeuwig leven.

De familie is welkom in de eucharistieviering tijdens het weekend, waar we de overledene speciaal gedenken en waar een priester voorgaat. Wij noemen deze eucharistieviering een gedachtenisviering.

In deze vieringen gedenken wij de overledenen van de voorbije weken door een gebed en door een kaarsje aan te steken bij het gedachtenisprentje. Zo krijgen zij een plaats in het hart van onze gemeenschap. Tegelijk brengen wij nogmaals de overledenen en onze droefheid voor God, in de hoop en het geloof dat zij leven dankzij Jezus.

De priester, diaken of leider in de uitvaart spreekt met de familie af wanneer de gedachtenisviering voor hen kan doorgaan. Dat gebeurt meestal bij het overleg over de uitvaart.


En daarna...?

Een manier om de overledene te blijven gedenken

Het is de gewoonte van de gelovigen om regelmatig te bidden voor overledenen en om aan hen te denken.

U kunt de parochie vragen om tijdens een misviering uitdrukkelijk de naam van een geliefde overledene te noemen.

Dat kan bij gelegenheid van de datum van overlijden, op de verjaardag van de overledene of op zijn/ haar naamfeest, een huwelijksverjaardag, een familiefeest, …

We noemen dit een misintentie. Zo een misintentie kost 15 EUR.

U kunt een misintentie aanvragen op het secretariaat van uw parochie of op het federatiesecretariaat, Grauwe Torenwal 9b