Vostert

Parochie O.-L.- Vrouw van het Heilig Hart

Verantwoordelijke priesters:

E.H. Jaak Janssen

Grauwe Torenwal 9 A 1/1, 3960 Bree

Tel.: 089-461152

Gsm: 0477 521 130

jaak@federatiebree.be

E.H. Roel Alders

Rode Kruislaan 43, 3960 Bree

Tel.: 089-711107

Gsm: 0472 444640

roel.alders@proximus.be

Meewerkend priester:

E.H. Lode Delille

Nieuwstadstraat, 3960 Bree

Tel.: 089-465811

lode@federatiebree.be

Vieringen:

Kerstmis, Pasen, vormsel en eerste communie

Aanvragen van misintenties:

U kan hiervoor terecht bij de bovenvermelde contactpersoon

of op het secretariaat van de federatie.

De gift voor een misintentie bedraagt in ons bisdom 15 euro.