Pastorale Eenheid Emmaüs Bree

HARTELIJK WELKOM OP DEZE WEBSITE !


Activiteiten om naar uit te kijken in onze Pastorale Eenheid Emmaüs Bree

GELOOFSAVOND OP 21 OKTOBER OM 19.30 U

BROEDERLIJKHEID ONTDEKKEN


Broederlijkheid met anderen (in onze wereld)

In de diepte luisteren

We hebben nood aan menselijk contact. Meer nog: nood aan diepmenselijk contact, d.w.z. naar elkaar in de diepte luisteren en spreken. Daar kan vreugde gedeeld worden, evenals zorgen en angsten: zij kunnen ons het appèl van God openbaren. Het leert de anderen als broeders en zusters te benaderen. En de diepte van de ontmoeting helpt het geloof in zijn volheid te beleven.


Houden van de armen

De voorbije tijd hebben we gemerkt dat er iets aan de hand is met de schepping. We worden opgeroepen ecologisch gezien bewuster te leven: meer verantwoordelijk worden voor moeder aarde. De paus heeft al vaak gezegd dat de zorg voor de natuur gepaard gaat met de zorg voor de armen (en vice versa). Ze versterken elkaar. Daarom komen christenen het appèl de arme als broeder te erkennen. Cfr. Mgr. P. Schruers: een arme als vriend hebben.


Kennen van onze cultuur

We zien dat vele mensen afstand nemen van religieuze waarden, dat zij het individualisme ondersteunen en materiële denkwijzen promoten. Transcendente principes en visies komen te weinig aan bod. Daarom moet er ook ruimte zijn voor reflectie vanuit de religieuze achtergrond, die al eeuwenlang wijsheid en ervaring samenbrengt. De Kerk en het geloof kunnen wezenlijk bijdragen tot de opbouw van een betere wereld en spirituele krachten opwekken.


Broederlijkheid vanuit God

Thuiskomen in Gods Woord

De vertrouwdheid met de Schrift is een hefboom om de broederlijkheid te ontdekken en te beleven. Het oude Testament houdt geregeld voor ons hart groter te maken voor de vreemdeling, want de gelovigen zijn zelf vreemdeling geweest in Egypte. Het Nieuwe Testament roept zeer regelmatig op tot broederlijke liefde. Denk maar aan de parabel van de Barmhartige Samaritaan (Lc 10, 25-37). Het kan de liefde niet schelen vanwaar de broeder of zuster in nood afkomstig is. Ze bouwt steeds bruggen, ze verlangt naar één grote familie …


Houden van kerk en liturgie

Als christenen beseffen wij dat als de muziek van het evangelie niet meer weerklinkt in onze gemeenschap en in ons diepste wezen, dat dan de wereldwijde broederlijkheid geschaad wordt. Daarom moet die muziek van het evangelie weerklinken in onze gemeenschappen en in de liturgie. Daar is onze gelovige thuis. In het evangelie en in de liturgie halen we de inspiratie voor de grote broederlijkheid in de wereld. Deze is de roeping van iedereen.


Leven vanuit gebed

Broederlijkheid ontdekken als motor van ons leven en van ons samenleven begint bij de blik van God. God kijkt, niet met Zijn ogen, maar met Zijn hart. En in die zin is Hij werkelijk verliefd op de mens, op elke mens, ongezien zijn overtuiging. En om te kijken met die blik van God is het nodig God te aanbidden en van de medemens te houden. Want “het woord broer is een geloofsbelijdenis in God” (uitspraak van een jonge priester uit het bisdom Nyundo in Rwanda).


Dit is een samenvatting van de katern ‘Jaarthema Broederlijkheid ontdekken’ in Samen 5/2021 van het Bisdom Hasselt.

Deken Jaak Janssen


AVOND VOOR VRIJWILLIGERS

op vrijdag 29 oktober om 19u30

in de zaal "Jan van Abroek" in Beek

uitnodiging

Alle vrijwilligers of zij die zich als een vrijwilliger beschouwen in onze

Pastorale Eenheid Emmaüs zijn hartelijk welkom!

Eigenlijk wil dat zeggen…IEDEREEN die ook maar met iets in onze christelijke kerkgemeenschap betrokken is… en dát kan heel divers zijn. Het is ook onmogelijk op te noemen wie het kan zijn,

want dan gaan we zeker mensen vergeten en dat willen we vermijden.

Voel u vrij om naar deze avond te komen.

Want we willen vooral een GASTVRIJE KERK zijn, u ONTMOETEN, u LEREN KENNEN,

en natuurlijk u DANKEN met een hapje en een drankje.

Voel u VRIJ laat de GEEST werken … en KOM!

Het Team Pastorale Eenheid

Om praktische redenen zouden wij graag hebben dat u zich inschrijft vóór dinsdag 26 oktober bij het secretariaat via het mailadres diane@federatiebree.be of telefoon 089/ 47 22 66. (iedere voormiddag)

Adres van de zaal Jan van Abroek Kerkstraat 8 3960 Beek/ Bree


Eucharistievieringen met

Allerheiligen en Allerzielen


Op maandag 1 november om 9.30u en 11.00u

Op dinsdag 2 november om 9.30u

in de St.- Michielskerk in Bree


Binnen de Pastorale Eenheid heeft de zondagskerk een belangrijke plaats, het is daar dat de gelovigen samen komen om de zondagsliturgie te vieren. We willen de gelovigen uit al onze gemeenschappen vragen om op belangrijke momenten de beweging te maken naar de zondagskerk. Daarom zullen we alle overledenen van alle parochies van het afgelopen jaar gedenken tijdens de twee eucharistievieringen op maandag 01 november in de St.-Michielskerk. De vieringen zijn om 09u30 en om 11 uur. De families van de afgestorvenen zullen vanuit het secretariaat voor deze viering uitgenodigd worden.


THEMA- EN INFOAVOND EERSTE COMMUNIE

OP 17 NOVEMBER OM 19.30

Mooie dingen die er gebeuren in onze Pastorale Eenheid Emmaüs

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Zaterdag 16 oktober

startmoment van de vormsel catechese.

Het was een toffe middag vol spel en bezinning, actie en rust, muziek en stilte waarin we hebben nagedacht over ‘het Onze Vader’ en ’Team Spirit’. En zoals Jezus ons al voordeed, sloten we de dag af met een gezamenlijke maaltijd. Volg onze aktiviteiten op Instagram #vormselbree


Poëzie op 'De Kluis'

We waren met een honderdtal aanwezigen, en terwijl de zon onderging op deze prachtige herfstavond wandelden we naar enkele plekjes dichtbij onze geliefde overledenen. We lazen er mooie poëtische teksten en genoten er van de stemmige achtergrondmuziek. We hopen dat we door dit ontmoetingsmoment onze rouwende mensen een beetje troost konden brengen en hen nabij konden zijn na de voorbije corona-periode.


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Enkele foto's van deze mooie avond.

Als u op de afbeelding klikt krijgt u de link van Kerknet met meer info over de data.

Lotgenotengroepen 2021-2022

EEN AANBOD VOOR MENSEN IN ROUW BINNEN HET DEKENAAT BREE

drive.google.com/file/d/15uOf1zLzTQCd2RMA6hAPFbRfMHaLwvHP/view

Kiezen voor een kerkelijke uitvaart

in onze Pastorale Eenheid Emmaüs

Begrafenis - Uitvaart - Pastorale Eenheid Emmaüs Bree

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Enkele foto's van de feestweek rond de Mariafeesten 'Maria Graag gezien'

DEKENAAL NIEUWS

Tochten van troost

Afscheid nemen van een geliefde en deelneming betuigen aan een getroffen familie was de voorbije maanden extra pijnlijk: afstandsregels, bezoekverbod, mondmaskerplicht en beperking van het aantal toegelaten personen maakten het ons moeilijk om elkaar warm-menselijk nabij te zijn.

Gelukkig zijn mensen creatief en banen ze altijd nieuwe wegen. Zo ontstonden er op meerdere plaatsen Troostplekken, waar mensen kunnen verstillen en met een eenvoudig ritueel troost en kracht kunnen putten. Ferm en andere verenigingen namen hierin het voortouw.

Met Allerheiligen en Allerzielen herdenken we onze geliefde overledenen. Daarom zal er op Allerzielen 2 november in de namiddag in elk van de zeven dekenaten van ons bisdom een ‘Tocht van Troost’ plaatsvinden.

We starten telkens vanuit een kerk of kapel, gaan in groep op weg en houden onderweg halt aan één of meerdere troostplekken.

Bovendien is het van 3 tot 7 november mogelijk om dezelfde tocht individueel te stappen. Voor elke deelnemer is er een tochtboekje als inspirerende gids …

Dekenaat Bree:

* start en einde in de kerk van Kinrooi, Grote Kerkstraat 7, 3640 Kinrooi

* afstand: 6,5 km (langs veldkapelletjes)

* groepswandeling: dinsdag 2 november om 14 uur

* individuele wandeling: 3-7 november, 10-16 uur (boekjes in de kerk)

* info: Luc Vanherck, 089/70.24.88

Informatie over de andere “Tochten van troost” in ons bisdom is te vinden op www.pelgrimswandelingen.be

Een organisatie van Werkgroep Pelgrimspastoraal i.s.m. de zeven Limburgse dekenaten, lokale afdelingen van Ferm & CCV-Hasselt


vanuit het

Bisdom Hasselt

Het nieuwe jaarthema


Parochiecatechese en Gezinspastoraal

U heeft het misschien ook op het nieuws gehoord... De Nieuwe Bijbel Vertaling 2021 is uit.

Eigenlijk interessant op om op onze website te vermelden. Voor geïnteresseerden zie

https://nbv21.nl/over-de-nbv21/

Je moet er helemaal niet voor naar de "betere boekhandel" gaan... Installeer gewoon eens "dé andere app" vanuit Google Playstore!

Op deze manier kan je ook steeds de andere Bijbelvertalingen raadplegen ;-)De Nieuwe Bijbel Vertaling 2021