Pastorale Eenheid Emmaüs Bree

HARTELIJK WELKOM OP ONZE WEBSITE !

POËZIE OP HET KERKHOF "DE KLUIS"

Op vrijdag 3 juni 2022 om 19.30u.

De groep ‘Rouwenden Nabij’ van Bree organiseert voor de 4de keer ‘Poëzie op het kerkhof 'de Kluis'.

Bij de avondschemering wandelen we dan in het prachtige park, dichtbij onze geliefde overleden. Op enkele plekjes blijven we stilstaan en luisteren we naar mooie teksten en sfeervolle muziek. Ieder jaar horen we achteraf van mensen hoe deugddoend het was om er bij te zijn. Je ontmoet er immers altijd lotgenoten en je kan er bemoedigende gesprekken voeren.

Dit mooie ontmoetingsmoment vindt plaats op vrijdag 3 juni om 19.30u op begraafplaats ‘de Kluis’, Kluisstraat 1 in Bree.

Iedereen, en vooral de mensen in rouw’ zijn van harte welkom!

De inkom is gratis.

Voor meer info over Poëzie op ' de Kluis' en over Rouwenden Nabij kan u terecht bij parochieassistente Lisette Magchiels

via mail magchiels.l@telenet.be of gsm: 0499124938

of via de website: Rouwenden Nabij

We zijn immers dankbaar voor alles wat er gebeurde in onze christelijke gemeenschap het voorbije jaar. Het was allemaal heel moeilijk in de corona-tijd. De angst die er was om niet besmet te raken verlamde ons in ons doen en laten. Stilletjes aan krabbelen we weer op.

We vieren samen Pasen!

We zijn dankbaar dat we weer samen kunnen komen in onze kerk, samen de mis vieren! De mooie verzorgde zondagsvieringen, de gezinsvieringen en de kindernevendienst, de doopsels, de eerste communies, de vormsels...ze maken van ons blije mensen. Ze verbinden ons. We kunnen ook weer mensen nabij zijn bij moeilijke momenten in het leven, bij een overlijden.

Vanuit deze dankbare geest willen we u allen uitnodigen voor een gezellig samenzijn.
Omdat we dankbaar zijn om zoveel mooie dingen die er opnieuw gebeuren in onze pastorale eenheid Emmaüs willen we samen vieren!

Iedereen is hartelijk welkom.

Druk op de afbeelding voor meer info om in te schrijven.

DE MEIMAAND IN ONZE PASTORALE EENHEID EMMAÜS

IN 'T HASSELT , OPITTER EN BREE

Iedere morgen vóór de viering van 8.30u bidden

we samen het rozenhoedje in de St Michielskerk in Bree


Omdat de Mariakapelletjes ons dierbaar zijn, blijven we elk jaar, in de meimaand, één avond in de week samenkomen om te bidden. De kapelletjes worden door de buurt onderhouden en daarvoor danken wij iedereen die op een of andere manier helpt om ze in ere te houden. Ook dit jaar, na 2 coronajaren, willen we u uitnodigen om met ons mee te bidden voor uw persoonlijke intenties, voor de mensen van ’t Hasselt en hun leefwereld en voor de vruchten van de aarde. Misschien hebt u niets te zeggen, niets te vragen maar wil u er met ons gewoon een poosje zijn.

Deze bidavonden gaan door telkens op 20 uur.

- maandag 2 mei : kapel van O.L.V. van Lourdes bij Breemans in de Processieweg

- maandag 9 mei : kapel van O.L.V. van Scherpenheuvel bij Segers in de Bonenstraat

- maandag 16 mei : kapel van O.L.V. van Banneux bij Vangeloven in de Houterstraat

- maandag 23 mei: kapel van de BJB-meisjes bij Bokken in de Hulsbosstraat

- maandag 30 mei : kapel O.L.V. van Bijstand ‘van de Bank’ in de Kuilenstraat


Naar aloude gewoonte zal op dinsdag 31 mei om 19u30 met een eucharistieviering de meimaand afgesloten worden aan het kapelletje van O.L.V. van Banneux. Het kapelletje is gelegen op de hoek van de Kanaalkaai met de Brugstraat.

Allen hartelijk welkom!SLUITING VAN DE MEIMAAND AAN HET KAPELLETJE VAN O.L.V. VAN BANNEUX

OP 31 MEI 2022


BANNEUX BEDEVAART MET SACRAMENTSDAG

voor de volledige flyer klik op de foto

Op donderdag 16 juni 2022, Sacramentsdag, is er de 62ste jaarlijkse bedevaart naar BANNEUX met de eucharistische gebedsgroepen, waar we met vele bedevaarders samenkomen. Onze pastorale eenheid Emmaüs neemt er deel aan. Inschrijven mét betaling van 17 € (busreis én een bedevaartboekje inbegrepen) doe je best vóór zondag 8 mei 2022 op het secretariaat van de PE Emmaüs - Grauwe Torenwal 9 B - 089/47 22 66 (enkel open in de voormiddag). of rechtstreeks via het secretariaat I.C.E.W., Hoog Kattenbos 15, 3920 LOMMEL. Tel: 011/94 26 03 of e-mail: icew-b-lommel@hotmail.com

Jullie kunnen dan opstappen op een centrale plaats in je gemeente, door jullie opgegeven, met minimaal 5 personen (vb. de kerk of gemeentehuis).

Meer info bij pastoor Roel Alders - roel.alders@skynet.be - 0472/44 46 40


De mensen uit onze Pastorale Eenheid Emmaüs Bree helpen Oekraïense vluchtelingen.

artikel geschreven door parochieassistente Liliane Peeters

Druk op de foto.

© Stad Bree

EEN KINDERNEVENDIENST MET PALMZONDAG - HOE MOOI IS DAT!

drive.google.com/file/d/1dPrT7wBbipIzv8h151YXsq81J3-8wVMz/view?usp=sharing

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

We bidden vandaag voor de mensen in Oekraïne.

We bidden om vrede en het neerleggen van de wapens.

We bidden voor allen die bang zijn voor de dag van morgen, dat uw Geest van troost/sterkte hen nabij zal zijn.

We bidden voor hen met macht over oorlog en vrede om wijsheid, onderscheidingsvermogen en barmhartigheid dat deze hen leiden in hun beslissingen.

Bovenal bidden we voor elk van uw kostbare kinderen, in gevaar en angst dat U hen houvast geeft en bewaart.

Dat bidden wij in de naam van Jezus, de Vredevorst.

Moeder van de vrede, bid met ons. Amen.


GEBED

tot God van vrede en gerechtigheid

druk op het pijltje onder de tekening


Onze eerste communicantjes groeien verder naar hun eerste communie

Artikeltje geschreven door catechist Katya

https://drive.google.com/file/d/1rPuIhr91J7vNxJH5ko2OZs7gMNiePI4O/view?usp=sharing

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

NAAMOPGAVE VOOR DE VORMELINGEN.

En tegelijkertijd een Kindernevendienst in de sacristie

artikel geschreven door Gerda

https://drive.google.com/file/d/1YkB-kJdJyLwKMg4GmW19ICHCnifX-g4G/view?usp=sharing

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Veertigdagentijd in onze

Pastorale Eenheid Emmaüs Bree

Vastenvoettocht op 3 maart naar Heppeneert

artikel geschreven door diaken Noël

https://drive.google.com/file/d/1zcNXqeydQL2fVQ8Kh9Fv9AliZeW7rsZa/view?usp=sharing

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Opkomen voor een duurzame, solidaire en rechtvaardige wereld is voor Marjet Haels uit Bree een levenshouding.

Hier leest u een interview met haar.

druk op de fotoInfo om een 'gezelligheidspakketje' te bestellen.

Druk op de afbeelding


Vastenbrief van Mgr. Hoogmartens

Druk op de foto

Vormelingen bereiden hun naamopgave voor op zaterdag 5 maart.

https://drive.google.com/file/d/1_FbOz6aQEOJSqM1mCzZcWkk-QhYa8aDI/view?usp=sharing

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

catechese voor de eerste communicantjes op 19 februari

in de St. Michielskerk in Bree

drive.google.com/file/d/1sCJLvkXPvkrEEgNeyzaYf6RWoJnJ9K_M/view?usp=sharing

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

De Gezinsviering met kindernevendienst op 13 februari 2022

GODS NIEUWE WERELD!

De eerste kindernevendienst na lange tijd corona-vasten werd een heerlijk moment .

Kleine en grote kinderen en ook onze vormelingen...ze waren met velen vandaag! Sommige vormelingen hielpen mee in de kindernevendienst, anderen zorgden samen met Corrie Smeets voor de muziek en nog anderen waren lector.

Het werd een viering waar veel leven te bespeuren was.

Jezus spreekt vandaag in het Evangelie over hoe 'Gods nieuwe wereld' eruit gaat zien. Dat is niet zo gemakkelijk te begrijpen maar

'de dobbelsteen van de liefde' helpt ons daarbij. We moeten elkaar gewoon ' graag zien!'

Alle kinderen mochten zo'n dobbelsteen kleuren.

Toen het tijd was voor het Onze Vader gingen we weer met z'n allen de grote kerk in. De geknutselde dobbelsteen mocht mee naar huis.

Verslagje geschreven door Bianca


Bianca had een interview met de vormelingen.

Druk op de linkse foto om het te lezen.

Druk op de rechtse foto om alle foto's te zien op de pagina van de Gezinsvieringen.

nieuwsbrief 20

met alle andere nieuwsbrieven.

klik op de afbeeldingKINDERZEGENING

Op zondag 30 januari in de St.- Michielskerk van Bree

preek van Diaken Noël Heynickx

Druk op de afbeelding

Het was stil in de kerk van Beek als priester Jean-Baptiste Bugingo vertelt over zijn mirakuleuze ontsnapping aan de volkerenmoord in Ruanda.

Hij neemt ons mee in zijn verhaal.

Geschreven door René Luyten ( Druk op de afbeelding van de uitnodiging.)

NAAMOPGAVE VAN DE EERSTE COMMUNICANTJES OP 23 JANUARI 2022

Jij bent ZO kostbaar !

IK houd zo veel van je. Jesaja 43-4

drive.google.com/file/d/1jIz4t_6HH2hvz7m24tyNgHzUmlYFkfl8/view?usp=sharing

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

OECUMENISCHE GEBEDSVIERING

in de dekenale kerk St Michiel in Bree

Woordje van E.H. Roel Alders bij het begin van de viering.

drive.google.com/file/d/1kWBawLHq0iBvQjvmx8BHL_w4LUwY5sHc/view?usp=sharing

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image


GEZOCHT...

NIEUW, FRIS TALENT !!!!


Je wilt iets doen vanuit je christelijke geïnspireerde levensvisie?

Je kan en wil je gedurende een beperkte periode vrijwillig inzetten?

Onze werkgroep Broederlijk Delen en Welzijnszorg (Diaconie) is op zoek

naar 'denkers', 'organisators' én 'doeners'.

Samen met een groep vrijwilligers en geëngageerde medewerkers kan je de armoede in de 3de wereld maar ook hier in onze streek mee ter harte te nemen en concreet iets te doen.

Interesse of meer info: neem contact op met Lisette Magchiels

gsm: 0499 124938 of mail naar magchiels.l@telenet.be

Paus Franciscus roept heel de katholieke Kerk op om de komende jaren

in het teken te stellen van de synodaliteit.

Om zo met elkaar te ontdekken wat voor heel de Kerk de weg is om verder te gaan.

https://www.bijbelcitaat.be/de-weg-vinden-met-elkaar/


Synodaal proces via een kunstwerk van Koen Lemmens

www.kerknet.be/bisdom-hasselt/artikel/synodaal-proces-een-kunstwerk-van-koen-lemmens?microsite=225

Mariafeesten 2021

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Enkele foto's van de feestweek rond de Mariafeesten 'Maria Graag gezien'

EEN KERST-GESCHENKJE

VOOR DE MINDERBEDEELDEN IN ONZE PASTORALE EENHEID EMMAÜS BREE.

Kerstavond hebben we de kerstpakketjes bij de kribbe geplaatst.


De verkoop van onze kerstpakketjes gedurende de Adventsperiode is ook dit jaar weer een echt succes geweest!

Onze bedoeling was om aan alle 180 mensen die wekelijks naar de voedselbank ‘ De Kleine Drempel’ komen, een kerstgeschenk te geven. Dat aantal hebben we ruimschoots behaald! Tijdens de viering op Kerstavond hebben we ze aan het kindje Jezus in de kerststal geschonken… symbolisch als een gift van ons allen aan mensen die het niet zo goed hebben als wij.

Bij de eerste voedselbedeling van het nieuwe jaar worden ze uitgedeeld.

Hartelijk dank aan iedereen die een pakketje aankocht.

De pastorale ploeg Diaconie in onze Pastorale Eenheid Emmaüs.

© LMCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Het Vredeslicht in ons dekenaat

Alles van het Vredeslicht druk op de afbeeldingen

Verslag van E.H. Luc Vanherck over deze mooie geloofsavond.

druk op de afbeelding

Foto's dekenale geloofsavond

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Zaterdag 16 oktober

startmoment van de vormsel catechese.

Het was een toffe middag vol spel en bezinning, actie en rust, muziek en stilte waarin we hebben nagedacht over ‘het Onze Vader’ en ’Team Spirit’. En zoals Jezus ons al voordeed, sloten we de dag af met een gezamenlijke maaltijd. Volg onze aktiviteiten op Instagram #vormselbree


Poëzie op 'De Kluis'

We waren met een honderdtal aanwezigen, en terwijl de zon onderging op deze prachtige herfstavond wandelden we naar enkele plekjes dichtbij onze geliefde overledenen. We lazen er mooie poëtische teksten en genoten er van de stemmige achtergrondmuziek. We hopen dat we door dit ontmoetingsmoment onze rouwende mensen een beetje troost konden brengen en hen nabij konden zijn na de voorbije corona-periode.


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Als u op de afbeelding klikt krijgt u de link van Kerknet met meer info over de data.

Lotgenotengroepen 2021-2022

EEN AANBOD VOOR MENSEN IN ROUW BINNEN HET DEKENAAT BREE

drive.google.com/file/d/15uOf1zLzTQCd2RMA6hAPFbRfMHaLwvHP/view

Kiezen voor een kerkelijke uitvaart

in onze Pastorale Eenheid Emmaüs

Begrafenis - Uitvaart - Pastorale Eenheid Emmaüs Bree

vanuit het

Bisdom Hasselt

Het nieuwe jaarthema


Parochiecatechese en Gezinspastoraal

Pastoraal digitaal, hoe ga je aan de slag? Wat is er online zoal te vinden?

Impulsen en inspiratie


U heeft het misschien ook op het nieuws gehoord... De Nieuwe Bijbel Vertaling 2021 is uit.

Voor geïnteresseerden zie

https://nbv21.nl/over-de-nbv21/

Je moet er helemaal niet voor naar de "betere boekhandel" gaan... Installeer gewoon eens "dé andere app" vanuit Google Playstore!

Op deze manier kan je ook steeds de andere Bijbelvertalingen raadplegen ;-)De Nieuwe Bijbel Vertaling 2021

Bisschoppen sluiten zich aan bij oproep voor vrede in Oekraïne

GEPUBLICEERD OP DONDERDAG 24 FEBRUARI 2022 - 18:16