Pastorale Eenheid Emmaüs Bree

HARTELIJK WELKOM OP ONZE WEBSITE ! 

Op 2 april is het Palmzondag. We vieren dan de blijde intocht van Jezus in Jeruzalem. Vele mensen waren toen heel blij, ze wuifden met palmtakken en legden kleren voor het ezeltje. Als je graag knutselt mag je op deze tekening je fantasie botvieren! Bijvoorbeeld er vele mensen bijtekenen en hen een palmtakje geven... je mag de tekening kleuren ... Je mag er stukjes stof opkleven.... 
EEN UITNODIGING VOOR DE  KINDERNEVENDIENST OP PALMZONDAG  

IN DE KERK VAN BREE.


klik op de afbeelding om de tekening van Jezus te vinden. 


PLANNING VAN DE GOEDE WEEK 

EN DE VIERINGEN MET PASEN

Druk voor alle info op de foto van een plekje in de hof van Olijven 

© LM

VEERTIGDAGENTIJD 2023 

WE ZIJN SAMEN OP WEG NAAR PASEN GEDURENDE 40 DAGEN.

OP WEG NAAR PASEN

Artikel van deken Jaak Janssen

Druk op de afbeelding

KAPELAVONDEN


Laten we 40-dagen-TIJD maken om te bidden.

U wordt alvast hartelijk uitgenodigd in de

KAPELAVONDEN tijdens de 40-Dagentijd.

iedere woensdag in de kapel van Opitter om 20.00u.

Klik op de foto voor de data

Wordt jij een hardcore activist?

Druk op da afbeelding voor meer...

CAMPAGNE BROEDERLIJK DELEN

Chantal in haar naaiatelier.

Druk op de foto voor het artikeltje 

CAMPAGNE BROEDERLIJK DELEN 2023

Sluit je aan bij de 25%-revolutie!

druk op de afbeelding voor het artikel van Marjet Haels

DEKENALE GELOOFSAVOND OP 9 MAART 

IN DE LEONARDUSKERK VAN MOLENBEERSEL


VASTENVOETTOCHT NAAR HEPPENEERT

23 februari 2023

KINDERNEVENDIENST OP ZONDAG 5 FEBRUARI

'JULLIE ZIJN HET ZOUT IN DE WERELD - IK NOEM JULLIE HET LICHT IN DE WERELD!'

KINDERZEGENING OP ZONDAG 29 JANUARI 2023

AVOND ROND DIACONIE EN CARITAS 

WE ZIJN OP ZOEK NAAR ENGELEN 

Druk op de afbeelding voor meer info over de avond

Gedeeltelijke vernieuwing van de kerkraad en oproep tot kandidaten kerkraad

 

In april 2023 zal ook ons kerkbestuur (kerkraad) gedeeltelijk vernieuwd worden. Geïnteresseerden kunnen zich kandidaat stellen. De voorwaarden om lid te worden vindt u in dit artikel.

Schriftelijke kandidaturen dienen ten laatste binnen te zijn op 31 januari 2023

OECUMENISCHE GEBEDSVIERING

OP 17 JANUARI 2023

IN DE DEKENALE KERK IN BREE

WIJ ZIJN ALLEN EEN! 


WERELDJONGERENDAGEN IN LISSABON, PORTUGAL

MEER INFO OVER DE VOORBEREIDINGEN IN ONS DEKENAAT  

PELGRIMSTOCHT 

“light a candle”

Klik op de kaarsen voor het artikeltje dat Bianca geschreven heeft.

 AVONDGEBED IN DE ADVENT 

op de woensdag 30 november, 

7 / 14 en 21 december 

om 20.00u. in de St.-Michielskerk van Bree  

Druk op de foto voor meer info
EEN KERSTPAKKETJJES 

VOOR  ST.-VINCENTIUS 


Naar jaarlijkse gewoonten organiseerden wij in de advent een 

verkoop van kerstpakketjes ten voordele van

de plaatselijke St.-Vincentius vereniging ‘De kleine drempel’.

Op donderdag 5 januari 2023 hebben we 200 pakketjes kunnen schenken aan alle mensen die beroep moeten doen op de voedselbank in Bree.

  

Hartelijk dank aan iedereen die een pakketje gekocht heeft. 

De ploeg Diaconie van de Pastorale Eenheid Emmaüs Bree

 


 

Op vrijdag 16 december zal het Vredeslicht afgehaald worden in Molenbeersel 

en naar Bree gedragen worden.

druk op de foto voor meer infoVREDESLICHT


Naamopgave van de eerste communicantjes

Jij bent ZO kostbaar ! 

IK houd zo veel van je. Jesaja 43-4

https://drive.google.com/file/d/1O5fd0eiEqENoQhg1gJFNTEg3Hu4Gsd-M/view?usp=sharing

EEN HARTVERWARMENDE TENTOONSTELLING IN HET STADHUIS VAN BREE

https://drive.google.com/file/d/1MXuRcggDFe6h5H7aLGgO22JETXMSCvij/view?usp=sharing

DEKENALE GELOOFSAVOND 

op dinsdag 29 november  

In de St.- Laurentiuskerk van Bocholt

Iedereen is hartelijk welkom!

Onze toekomstige vormelingen hadden op 12 november hun 1ste catechese. 

Klik op de foto voor de mooie foto's en het artikel van Bianca

DEKENALE ZANGAVOND  

in de St.-Lambertuskerk in Neeroeteren

' BAKJE TROOST ' op de begraafplaats ' De Kluis' en het kerkhof in Gerdingen.  

https://drive.google.com/file/d/1-HERovSw_3DPoWas3UxJWlU-seAXUeox/view?usp=sharing


DE WERELDJONGERENDAG ZIJN IN AANTOCHT!

Artikel van Mariet Grouwels, IJD jongerenpastoraal vzw

Impressie door René Luyten

https://drive.google.com/file/d/1-gyWQv_uH3oGKKVNrD4S0jqFLE3oaV21/view?usp=sharingLOTGENOTENGROEPEN 

voor mensen in rouw 

folder 2022-2023

Druk op de afbeelding voor het volledige programma. 

GELOOFSAVOND 

op woensdag 12 oktober 2022.

Jos Delbroek schreef een artikel.

druk op de afbeelding hiernaast.

enkele sfeerbeelden


INFOAVOND OVER HET VORMSEL 2023

Op woensdag 5 oktober.

Enkele sfeerbeelden

Druk op de afbeelding voor het artikeltje geschreven door Bianca.“De stilte van verlies en verdriet”

                                                  op 4 oktober 2022 in de OLV.-Kerk in Gerdingen.  

We zijn heel blij om Kris Gelaude te verwelkomen.


Jacqueline maakte enkele foto's en René Luyten schreef zijn indruk in een verhaal. 

drive.google.com/file/d/1dQIgt_CHlhdx6y8KNLmUA2pqiCGyDfTb/view?usp=sharing 


VERSLAG OVER HET SYNODAAL PROCES 

in ons Bisdom en in onze pastorale eenheid  Emmaüs

https://drive.google.com/file/d/175l_NahpS7hJ564ZXz9mKiJPxQgUhh1F/view?usp=sharing


VELDKAPELLEN ROND DE KERKTORENS VAN BREE

Het nieuwe boek van Francine Drijkoningen werd voorgesteld 

op 17 september 2022 in de kapel van het Stadhuis in Bree.

Artikel geschreven door René Luyten

https://drive.google.com/file/d/18dnfkjmeMQzafqSFFPPKe2kCimcp9n5-/view?usp=sharing

Enkele sfeerbeelden van de avond

Een boek én een tentoonstelling 

Druk op de afbeelding voor de volledige flyer

via de QR code kan je het boek bestellen. 

OFFICIËLE HEROPENING VAN DE ST.-MICHIELSKERK IN BREE

in het weekend van 09 tot en met 11 september 2022

Al enige tijd is de St.-Michielskerk in Bree opnieuw in gebruik na de restauratie. De officiële heropening  hebben we noodgedwongen wat op de lange baan moeten schuiven, doch in het weekend van 09 tot en met 11 september is het eindelijk zo ver. 

Enkele sfeerbeelden

Het gezin Breemans Kesters

1943-1944, landbouw-huishoudschool in Kinrooi. Zr Philomène heeft een zwart kleedje aan en staat vooraan op de foto, op de 2de rij

Verbum Dei High School in 1996

Briljanten Jubileum van professie in 2017

Dolores Mission School in 1955

               SAMEN ZINGEN TIJDENS DE POP UP GOSPEL-AVOND 

ÉN SAMEN FEESTEN EN ETEN OP DE KERMIS IN 'T HASSELT

OP WOENSDAG 6 JULI 2022 

IEDEREEN IS HARTELIJK WELKOM!

OP BEDEVAART NAAR MARIA

Ga het zeggen …. Lourdes 2022

drive.google.com/file/d/1XPKnCGz3hae-vMRy1FbJ-b5cqYYLkV5r/view?usp=sharing 

DANK-NAMIDDAG voor jong en oud in onze Pastorale Eenheid Emmaüs

drive.google.com/file/d/1HSG7q8ePAJk45gV6xiho4_5Zehv0VV6t/view?usp=sharing 

BANNEUX BEDEVAART MET SACRAMENTSDAG 

Op donderdag 16 juni 2022, Sacramentsdag, is de 62ste jaarlijkse bedevaart naar BANNEUX met de eucharistische gebedsgroepen doorgegaan.


Artikeltje geschreven door Christa Hornix .             

drive.google.com/file/d/1AtBNGKN0hhjqoDo9do6lbnjtKGW7k3yR/view?usp=sharing 

‘REIZEN’ – ‘RIJZEN’ – ‘VERRIJZEN’

POËZIE OP ‘DE KLUIS’ op 3 juni 2022

Met een tachtigtal aanwezigen genoten we op deze mooie zomerse avond van een heerlijk ontmoetingsmoment. 

Terwijl er zachte muziek op de achtergrond klonk wandelden we over het kerkhof en vertoefden we dichtbij onze geliefde overledenen. Op een vijftal plaatsen stopten we en luisterden dan naar mooie poëtische teksten. Sommige teksten waren geschreven door diegene die ze voorlas. Dat was telkens heel sterk maar deed ons ook beseffen dat rouwen een stormachtige ‘emotionele reis’ is die mensen meemaken als ze moeten afscheid nemen van een geliefde. 

Rouwen gaat immers over ‘LIEFDE’.


De mensen uit onze Pastorale Eenheid Emmaüs Bree helpen Oekraïense vluchtelingen. 

artikel geschreven door parochieassistente Liliane Peeters

Druk op de foto.

© Stad Bree

EEN KINDERNEVENDIENST MET PALMZONDAG - HOE MOOI IS DAT!

drive.google.com/file/d/1dPrT7wBbipIzv8h151YXsq81J3-8wVMz/view?usp=sharing 

We bidden vandaag voor de mensen in Oekraïne.

We bidden om vrede en het neerleggen van de wapens.

We bidden voor allen die bang zijn voor de dag van morgen, dat uw Geest van troost/sterkte hen nabij zal zijn.

We bidden voor hen met macht over oorlog en vrede om wijsheid, onderscheidingsvermogen en barmhartigheid dat deze hen leiden in hun beslissingen.

Bovenal bidden we voor elk van uw kostbare kinderen, in gevaar en angst dat U hen houvast geeft en bewaart.

Dat bidden wij in de naam van Jezus, de Vredevorst.

Moeder van de vrede, bid met ons. Amen.


GEBED

tot God van vrede en gerechtigheid

druk op het pijltje onder de tekening


Onze eerste communicantjes groeien verder naar hun eerste communie

Artikeltje geschreven door catechist Katya

https://drive.google.com/file/d/1rPuIhr91J7vNxJH5ko2OZs7gMNiePI4O/view?usp=sharing

                                                              NAAMOPGAVE  VOOR DE VORMELINGEN. 

                                         En tegelijkertijd een Kindernevendienst in de sacristie 

artikel geschreven door Gerda 

https://drive.google.com/file/d/1YkB-kJdJyLwKMg4GmW19ICHCnifX-g4G/view?usp=sharing

Opkomen voor een duurzame, solidaire en rechtvaardige wereld is voor Marjet Haels uit Bree een levenshouding.

Hier leest u een interview met haar.

druk op de foto 


Vormelingen bereiden hun naamopgave voor op zaterdag 5 maart. 

https://drive.google.com/file/d/1_FbOz6aQEOJSqM1mCzZcWkk-QhYa8aDI/view?usp=sharing

catechese voor de eerste communicantjes op 19 februari

in de St. Michielskerk in Bree

drive.google.com/file/d/1sCJLvkXPvkrEEgNeyzaYf6RWoJnJ9K_M/view?usp=sharing 

De Gezinsviering met kindernevendienst op 13 februari 2022

GODS NIEUWE WERELD!

De eerste kindernevendienst na lange tijd corona-vasten werd een heerlijk moment .

Kleine en grote kinderen en ook onze vormelingen...ze waren met velen vandaag! Sommige vormelingen hielpen mee in de kindernevendienst, anderen zorgden samen met Corrie Smeets voor de muziek en nog anderen waren lector.

Het werd een viering waar veel leven te bespeuren was.

Jezus spreekt vandaag in het Evangelie over hoe 'Gods nieuwe wereld' eruit gaat zien. Dat is niet zo gemakkelijk te begrijpen maar

'de dobbelsteen van de liefde' helpt ons daarbij. We moeten elkaar gewoon ' graag zien!'

Alle kinderen mochten zo'n dobbelsteen kleuren.

Toen het tijd was voor het Onze Vader gingen we weer met z'n allen de grote kerk in. De geknutselde dobbelsteen mocht mee naar huis.

Verslagje geschreven door Bianca


Bianca had een interview met de vormelingen. 

Druk op de linkse foto om het te lezen. 

Druk op de rechtse foto om alle foto's te zien op de pagina van de Gezinsvieringen.


KINDERZEGENING 

Op zondag 30 januari in de St.- Michielskerk van Bree

preek van Diaken Noël Heynickx

Druk op de afbeelding

Het was stil in de kerk van Beek als priester Jean-Baptiste Bugingo vertelt over zijn mirakuleuze ontsnapping aan de volkerenmoord in Ruanda. 

Hij neemt ons mee in zijn verhaal.

Geschreven door René Luyten ( Druk op de afbeelding van de uitnodiging.)


GEZOCHT... 

NIEUW, FRIS TALENT !!!!


Je wilt iets doen vanuit je christelijke geïnspireerde levensvisie?

Je kan en wil je gedurende een beperkte periode vrijwillig inzetten?

Onze werkgroep Broederlijk Delen en Welzijnszorg (Diaconie) is op zoek

naar 'denkers', 'organisators' én 'doeners'.

Samen met een groep vrijwilligers en geëngageerde medewerkers kan je de armoede in de 3de wereld maar ook hier in onze streek mee ter harte te nemen en concreet iets te doen.

Interesse of meer info: neem contact op met Lisette Magchiels

gsm: 0499 124938 of mail naar magchiels.l@telenet.be

Mariafeesten 2021

Alle nieuwsbrieven rond de Mariafeesten. 

https://drive.google.com/file/d/17DuTo1p712nBwJGMYUiu-IKPEzOt-IUJ/view?usp=sharing

Kiezen voor een kerkelijke uitvaart

in onze Pastorale Eenheid Emmaüs

Begrafenis - Uitvaart - Pastorale Eenheid Emmaüs Bree 

            vanuit het 

Bisdom Hasselt

Het nieuwe jaarthema 


Parochiecatechese en Gezinspastoraal

Pastoraal digitaal, hoe ga je aan de slag?                Wat is er online zoal te vinden?

Impulsen en inspiratie


U heeft het misschien ook op het nieuws gehoord... De Nieuwe Bijbel Vertaling 2021 is uit.

Voor geïnteresseerden zie

https://nbv21.nl/over-de-nbv21/

 

Je moet er helemaal niet voor naar de "betere boekhandel" gaan... Installeer gewoon eens "dé andere app" vanuit Google Playstore!

Op deze manier kan je ook steeds de andere Bijbelvertalingen raadplegen ;-)

         De Nieuwe Bijbel Vertaling 2021 

Bisschoppen sluiten zich aan bij oproep voor vrede in Oekraïne

GEPUBLICEERD OP DONDERDAG 24 FEBRUARI 2022 - 18:16