Project updates


Gedachtenisvieringen

Geplaatst 19 mrt. 2019 09:57 door Bree Secr


Zondagsvieringen t.e.m. juni

Geplaatst 19 mrt. 2019 09:49 door Bree Secr   [ 19 mrt. 2019 09:54 bijgewerkt ]


Goede week en Pasen

Geplaatst 10 mrt. 2019 05:24 door Bree Secr


Op weg naar Pasen

Geplaatst 23 dec. 2018 08:13 door Bree Secr   [ 10 mrt. 2019 05:22 bijgewerkt ]


Uitzondering locaties vieringen tijdens werken St.-Michielskerk

Geplaatst 14 sep. 2018 10:08 door Bree Secr

Tijdens de renovatiewerken aan de St.-Michielskerk kunnen we al sedert Pinksteren terecht in de kapel van het college voor de zondagsvieringen. 

Nu reeds willen wij ook een afwijkingen hierop aan u doorgeven, gelieve hier extra aandacht voor te willen hebben. 


Zondag 21 oktober 2018 

Eucharistie van 09u30 en 11u gaan door in de kerk van de Vostert. 


Donderdag 01 november 2018 

Wake voor de overledenen gaat door in de kapel van het college om 14u30. 


Vrijdag 02 november 2018 

Eucharistie tgv Allerzielen om 09u30 in de kapel van het college. 


Zondag 11 november 2018 

Enkel eucharistie om 09u30 in de kapel van het college, uitzonderlijk zal er geen eucharistie zijn om 11u. 


Zondag 18 november 2018 

Eucharistie van 09u30 (Te Deum) en 11u gaan door in de kerk van de Vostert. 


Maandag 24 december 2018 Kerstavond 

Nachtmis van 22u gaat door in de kerk van de Vostert. 


Dinsdag 25 december 2018 Kerstmis 

Eucharistie van 09u30 en 11u gaan door in de kerk van de Vostert. 


Woensdag 26 december 2018 2de Kerstdag 

Eucharistie van 09u30 gaat door in de kerk van de Vostert.

Uitnodiging i.v.m. de Eerste Communie 2019

Geplaatst 7 sep. 2018 08:05 door Bree Secr

Alle ouders die in 2019 de Eerste Communie willen vieren zijn hartelijk welkom op donderdag 4 oktober voor de Thema- en Infoavond over de Eerste Communie. 

Inschrijven zie brief.

Uitnodiging kandidaten vormsel

Geplaatst 4 sep. 2018 10:10 door Bree Secr

Net voor de grote vakantie hebben de jongeren een uitnodiging ontvangen om zich kenbaar te maken als kandidaat-vormeling. 
Sommigen hebben misschien nog vergeten hun adres door te geven. 
Wegens de nieuwe privacywet kunnen we hun adressen nergens meer opvragen en moeten zij zichzelf aanmelden. 

Op vrijdag 28 september 2018 heeft er een info-avond-vormsel plaats in de kerk van Gerdingen om 20.00 u. 

Je bent er van harte welkom, ook al heb je vergeten je naam op te geven. 

Kandidaten voor het vormsel te Bree op 12 mei 2019 schrijven zich ten laatste in voor vrijdag 5 oktober 2018 in de dekenij Grauwe Torenwal 9/A1/2 

 Antwoord op vragen kan je vinden bij diaken Noël op 0495 261256

Restauratie vierde fase Sint-Michielskerk

Geplaatst 11 jun. 2018 07:26 door Bree Secr

Eindelijk is het dan zo ver. Vijf jaar na het indienen van het dossier en meer dan dertig jaar na de start van de eerste fase van de restauratie, is op 22 mei laatstleden de laatste fase officieel gestart.

Tijdens de werken zal het volledige interieur van de kerk, van kelder tot en met de klokken in de toren, gerestaureerd, gerenoveerd en gemoderniseerd worden. In de kelder wordt de verouderde mazoutketel vervangen. De warme luchtkanalen worden vervangen, de kelder wordt uitgediept en als bruikbare bergruimte ingericht. In de sacristie wordt een kapelruimte ingericht. De volledige elektriciteit wordt vernieuwd en aangepast. In de kerk worden de muren grondig gereinigd. Oude bloemmotieven en teksten op de muren en plafonds, gevonden onder de witte kalklaag, worden gereconstrueerd. Ook de toren zal volledig gerenoveerd worden. Op het eerste en tweede verdiep zullen tentoonstellings- en bergruimten voorzien worden. De klokken en het torenuurwerk worden grondig gecontroleerd, gereviseerd en voorzien van een modern controlesysteem

Gedurende de hele werken, die 250 werkdagen in beslag zullen nemen, zal de Sint-Michielskerk gesloten zijn. In overleg met de aannemer zal de kerkraad de kerk op geregelde tijdstippen openstellen zodat de geïnteresseerden de vooruitgang van de werk kunnen volgen. Daarnaast zullen foto’s van de werkzaamheden geplaatst worden op de omheining van de werfzone.

De zondagsvieringen zullen tijdens de werken doorgaan in de kapel van het stadhuis. De kerkraad wil hier uitdrukkelijk het stadsbestuur van harte voor bedanken om dit mogelijk te maken. Op deze manier kunnen de gelovigen toch in de buurt van hun kerk blijven en moet enkel het Vrijthof overgestoken worden. Grote vieringen met Pasen, Kerstmis, maar ook de eerste communie en het vormsel, zullen in de kerk van de Vostert plaatsvinden. Dat is de tweede grootste kerk van onze federatie. Huwelijken kunnen gevierd worden in alle parochiekerken, de doopvieringen naar keuze in Opitter en Tongerlo op de eerste zondag van de maand, in Beek en op de Vostert de tweede zondag en de derde zondag in Gerdingen. Begrafenissen zullen tijdens de kerksluiting plaatsvinden in de kerk op de Vostert. Voor het aanvragen van doopsels en misintenties kan u vanzelfsprekend nog steeds terecht op het federatiesecretariaat.

In het kader van de Maria devotie, zal de piëta, samen met het schrift, overgebracht worden naar de kerk van Beek. Op deze wijze zal het beeld enkel tijdens de effectieve restauratie ervan, vlak voordat het op de oorspronkelijke plaats teruggeplaatst kan worden, onbeschikbaar zijn.

Naast de restauratie van het interieur loopt nog steeds de restauratie van het orgel. Momenteel is dit dossier opgeschort totdat het orgel in het gerestaureerde interieur kan teruggeplaatst worden.

Koken kost natuurlijk geld. Het hele project wordt geraamd op 3.105.000 €. Hiervan komt 1.684.000 of 54% ten laste van het Vlaams Gewest, 210.500 of 7 % voor de Stad Bree en 1.210.500 of 39% voor de kerkfabriek Sint-Michiel. Gelukkig kon onze projectrekening bij de Koning Boudewijnstichting met 2 jaar verlengd worden tot 2020. Vorige jaren kon de kerkraad reeds rekenen op milde giften voor de restauratie van het orgel. Ook voor de restauratie van het interieur hopen we op jullie steun en betrokkenheid. Het gaat tenslotte om jullie kerk, een gebouw dat na de restauratie niet enkel voor erediensten gebruikt kan worden maar ook nog beter geschikt zal zijn voor kunst en cultuur dankzij het gerestaureerde orgel en de aangebrachte nieuwe technieken.

U kan het project financieel steunen door een gift te storten op rekening BE10 0000 0000 0404 BIC BPOTBEB1 van de Koning Boudewijnstichting MET VERMELDING 128/2888/00047. Voor giften vanaf 40 € wordt een fiscaal attest afgeleverd.

Nieuwe regeling van de vieringen in onze kerken per 1 januari 2018

Geplaatst 24 sep. 2017 02:40 door Bree Secr   [ 6 dec. 2017 11:13 bijgewerkt ]

Voor onze parochies zijn er heel wat veranderingen in aantocht. 

Per 1 januari is er een nieuwe regeling voor de misvieringen. 

De beslissing daarover is genomen met de ‘federatieraad’, een verzameling van een dertigtal verantwoordelijken uit alle parochies van Bree. 

Ik wil jullie alvast op de hoogte brengen van de grote lijnen van die aanpassingen. 

Hopelijk zullen velen willen uitproberen wat er nieuw is en meestappen in de nieuwe ordening.

Wat er precies veranderd en wat blijft zoals het is, kunnen jullie in het bestand hieronder terugvinden.

Depot Bond Zonder Naam

Geplaatst 4 aug. 2015 13:58 door Bree Secr   [ 22 jun. 2016 07:25 bijgewerkt ]


Wij beschikken over een depot van Bond Zonder Naam met diverse geschenken voor elke gelegenheid.
Spring eens binnen op het federatiesecretariaat en overtuig uzelf!1-10 of 12