Begrafenis - Uitvaart

Begrafenis of kerkelijke uitvaart   

 
Wat u moet weten als een familielid overlijdt en u een kerkelijke begrafenis wenst.

Als een familie afscheid moet nemen van een overledene wil onze kerkgemeenschap nabijheid bieden en meeleven.
Maar ook een houvast, hoop over de grens van de dood.

Een telefoonnummer waar u terecht kunt bij een overlijden:

Pastoor Roel Alders

Rode Kruislaan 43, 3960 Bree

Gsm: 0472 444640


Een waardig en gelovig afscheid in drie momenten

  1. Avondwake

 Op de vooravond van de uitvaart is er een avondwake. In alle parochies wordt deze geleid door gebedsleiders.

Tijdens de avondwake bidden we voor de dierbare overledene en waken in afwachting van de uitvaart die de dag nadien plaats heeft. We vragen kracht en troost voor de familie; we delen met hen de dankbaarheid voor een mooi leven.

De avondwake is geen afscheidsviering, maar een gebed van familie en vrienden, van de parochie en de buren. Pijn en verdriet worden samen gedragen.

  2. Uitvaart (begrafenisdienst)

 Het afscheid van een christen gebeurt in de kerk. Dat is de plek waar wij samenkomen en waar we, biddend en vierend, samen ons leed dragen en dankbaarheid uitdrukken. We delen ons verdriet en onze eenzaamheid. Tegelijk laten we woorden van dank en hoop klinken.

De uitvaart is het hart van het gelovig afscheid.

 

Er zijn twee vormen van uitvaart. U kunt kiezen voor:

*  een uitvaart met eucharistie of

** een uitvaart met gebedsdienst.

 

* In de uitvaart met eucharistie gaat één van de verantwoordelijke priesters van onze federatie voor. Het is een viering waartoe de communie-uitreiking behoort.

Het koor van de parochie is aanwezig. De inbreng van eigen liederen op CD is daarom beperkt tot twee momenten.

Deze vorm is alleen mogelijk op dinsdag en donderdag.

 

** De uitvaart met gebedsdienst wordt geleid door de parochiepriesters of de diakens. Ook andere gelovigen, daartoe opgeleid en gezonden door onze bisschop, mogen voorgaan in deze uitvaart. Men noemt hen leiders van de uitvaart.

Een gebedsdienst is geen eucharistieviering; er is geen communie-uitreiking.

Voor de gebedsdienst kunt u het koor vragen of u kunt zorgen voor liederen op CD die u in samenspraak met de voorganger kiest. In deze vorm is er meer ruimte voor eigen inbreng.

De uitvaart met gebedsdienst kan van maandag tot en met zaterdag plaatsvinden.

 

 3. Eucharistie

Volgens de traditie van de Kerk vieren wij voor elke overledene de eucharistie, ook als u gekozen heeft voor een uitvaart met gebedsviering. 

In de eucharistie gedenken we dat Jezus de dood heeft overwonnen en dat Hij bij de Vader leeft. Bij Hem ligt onze hoop op eeuwig leven.

Wij noemen deze eucharistieviering “een gedachtenisviering”. 

De familie is welkom in deze viering, waar we de overledene speciaal gedenken en waar een priester voorgaat.


De gedachtenisviering heeft plaats in

* Bree, de 2de zondag van de maand om 9.30 uur of 11.00 uur;

* Gerdingen, de zaterdag van het 3de weekend van de maand om 17.30.

* Opitter, de zaterdag van het 3de weekend van de maand om 19u

* Tongerlo, de zaterdag van het 2de weekend van de maand om 19u

De mensen van Beek, ’t Hasselt en Vostert kunnen uit bovenstaande momenten en kerken kiezen.


In deze vieringen gedenken wij de overledenen van de voorbije weken door een gebed en door een kaarsje aan te steken bij het gedachtenisprentje. 

Zo krijgen zij een plaats in het hart van onze gemeenschap. 

Tegelijk brengen wij nogmaals de overledenen en onze droefheid voor God, in de hoop en het geloof dat zij leven dankzij Jezus.


Gedachtenisvieringen van januari tot december 2020.
Weergeven Downloaden
Een manier om de overledene te blijven gedenken, e
n daarna...?

Het is de gewoonte van de gelovigen om regelmatig te bidden voor overledenen en om aan hen te denken.

U kunt de parochie vragen om tijdens een misviering uitdrukkelijk de naam van een geliefde overledene te noemen.

Dat kan bij gelegenheid van de datum van overlijden, op de verjaardag van de overledene of op zijn/ haar naamfeest, een huwelijksverjaardag, een familiefeest, …

We noemen dit een misintentie. Zo een misintentie kost 15 EUR.

 U kunt een misintentie aanvragen op het secretariaat van uw parochie of op het federatiesecretariaat, Grauwe Torenwal 9.


4. Rouwbezoek

Wij willen u ook nabij zijn in uw verdriet. Na enkele weken, als de drukte van het afscheid nemen en de uitvaart achter de rug zijn, is een bezoekje wellicht welkom.

In onze federatie is er een pastorale werkgroep Rouwenden Nabij. U vindt informatie over de werking van deze werkgroep op de bladzijde van Diaconie op deze website.

https://sites.google.com/site/federatiebree/diaconie/rouwenden 


 

       
Subpagina''s (1): Gedachtenisvieringen in 2019