Organisatie‎ > ‎

Pastores Team

Het pastoresteam staat in voor de dagelijkse leiding van de Pastorale Eenheid (PE) en heeft een sterk uitvoerende opdracht. 

Ons pastoresteam bestaat uit twee parochieassistenten, twee diakens drie priesters waaronder de deken E.H. Jaak Janssen.

    
 
Pastoor-deken-moderator

     E.H. Jaak Janssen


    Grauwe Torenwal 9 A  1/1, 3960 Bree
    Tel.: 089-461152
    Gsm: 0477 521 130

 Pastoor

    Roel Alders
    
Priester gewijd in 2007
Tot augustus 2015 kapelaan 
in de federatie Herk-de-Stad
Pastoor in Bree vanaf 1 september 2015

Rode Kruislaan 43, 3960 Bree
    Gsm: 0472 444640

 Meewerkend priester
in het dekenaat Bree

   E.H. Chris Jeunen

Priesterwijding: 03.09.2006

Leraar aan het Inspirocollege   
 Diaken

   René Clijsters

Gehuwd met Marie-Anne
Diaken gewijd in 1998

Verantwoordelijke ziekenpastoraal

Uitvaartleider


Vaesstraat 10  3960 Bree

                     tel: 089/46 34 50                                 
                    
  Diaken

   Noël Heynickx

Gehuwd met Annie
Diaken gewijd in 2013
Verantwoordelijke vormsel
Uitvaartleider

            Pater Coninxlaan 1  3960 Bree
         tel: 089/47 12 56
   noel@federatiebree.be


  

 Parochieassistente

    Liliane Peeters

    Tel.: 089/472266
     gsm: 0494/594480.  
 
Parochieassistente

    Lisette Magchiels

    Tel: 089/ 463193
    gsm: 0499 124938