1e communie

Het initiatiesacrament van de voltooiing

DE EERSTE COMMUNIE

 

De 'Eerste Communie' ligt in het verlengde van het doopsel en betekent dat men voor het eerst deelneemt aan de eucharistie zoals die op zondag wordt gevierd in de katholieke kerk.

In onze Pastorale Eenheid doen de kinderen hun Eerste Communie op de leeftijd van 7 jaar.


Hoe aanmelden?

Bij de inschrijving van het kind in de school voor het eerste leerjaar maken ouders de keuze of hun kind rooms-katholieke godsdienst volgt of niet. 

Zo ja, ontvangen de ouders via de school, van een team dat de Eerste Communie ter harte neemt in de Pastorale Eenheid, 

een uitnodiging om naar de thema- en infoavond te komen over de Eerste Communie. 

Zij ontvangen daar een inschrijfformulier dat zij mogen invullen en binnenbrengen op de dekenij. Grauwe Torenwal 9B Bree.


Doopsel met het oog op de eerste communie

Kinderen die hun eerste communie wensen te doen, moeten gedoopt zijn binnen de katholieke Kerk. 

Als dit nog niet het geval is wordt het gezin door de Pastorale Eenheid. uitgenodigd voor een kort voorbereidingstraject.

Is je kind gedoopt, maar niet binnen de katholieke Kerk, dan zal jullie gevraagd worden of jullie een opname in de katholieke Kerk wensen. 

Als dit zo is, voorzien wij na een gesprek een ritueel met opname tijdens een viering.


De voorbereiding

De Eerste Communie wordt niet in de klas met de juffrouw van het eerste leerjaar voorbereid. 

De voorbereiding zal voortaan gebeuren in de federatie door een samenwerking van ouders, priesters en gelovigen.

Om de eerste communicanten en hun ouders echter vertrouwd te maken met een eucharistieviering organiseren wij federatief gezinsvriendelijke vieringen in de dekenale kerk van Bree. 

Binnenkort zondagskerk genoemd.


Nieuwe aanpak

Hoe gaan we de voorbereiding van de Eerste Communie aanpakken? 

Elke eerste zondag van de maand is er om 11:00 in Bree een gezinsvriendelijke viering: afwisselend een kindernevendienst en een gezinsviering. 

De families van de eerstecommunicanten zijn uitgenodigd om aan die momenten deel te nemen.

Verder plannen we een drietal catechetische momenten met een gezinsviering speciaal voor de gezinnen van de eerstecommunicantjes. 

In december, februari en maart. De ouders zullen in december en februari kunnen kiezen om, afhankelijk van hun agenda, deel te nemen op zaterdag of op zondag.


Ouders betrokken

Voor elke ontmoeting rekenen we op hulp van meerdere ouders. We hopen dat een groeiende groep ouders de gelovige opvoeding van hun kinderen uitdrukkelijk ter harte neemt.

We bieden ook enkele hulpmiddelen aan. 

Er is een vriendschapskoffertje dat per parochie in alle families van communicanten de ronde zal doen. 

Dat koffertje bevat een kaarsje, een gebedsdobbelsteen, een gebedenboekje, een DVD met Bijbelverhalen, een Bijbels spelletje, enz. 

Ze geven ouders en kinderen de kans om samen de Eerste Communie voor te bereiden. 

Toffe ervaringen en sappige anekdotes mogen opgeschreven worden in een schriftje dat deel uitmaakt van het vriendschapskoffertje.

Daarnaast zullen we de kinderen ook regelmatig bezoeken in hun klassen – de goede band met de scholen blijft - 

en hen tekeningen bezorgen die ze mogen kleuren en die hen uitnodigen om kleine daden van liefde te doen.


De Eerste Communievieringen en een dankviering

De Eerste Communievieringen zelf zullen in 2019 in de kerk van de Vostert door gaan.