Eerste Communie De  EERSTE COMMUNIE behoort samen met het DOOPSEL en het VORMSEL 
tot de groep die we de initiatie-sacramenten noemen. 

De eerste communie ligt in het verlengde van het doopsel en betekent dat men voor het eerst deelneemt aan de eucharistie 
zoals die op zondag wordt gevierd in de katholieke Kerk. 
Het kind of de volwassene ontvangt voor het eerst de communie.
In onze Pastorale Eenheid Emmaüs is het de gewoonte dat kinderen hun eerste communie doen op de leeftijd van 7 jaar.Data van de eerste communievieringen 


In 2021 

gaan de eerste communievieringen door 

op zondag  5 september en zondag 12 september


In 2022 

gaan de eerste communievieringen door 

op 15 mei, 22mei, 26 mei

De vieringen gaan telkens door in de 

St.-Michielskerk in Bree centrum


 Hoe inschrijven? 

Bij de inschrijving van uw kind in de school voor het eerste leerjaar maakte u als ouder de keuze of uw kind rooms-katholieke godsdienst zou volgen of niet. 
Zo ja, ontvangt u via de school, van een team dat de Eerste Communie ter harte neemt in de Pastorale Eenheid, een uitnodiging om naar de thema- en infoavond te komen over de eerste communie. 
Doordat het op dit moment niet mogelijk is om met velen samen te komen vanwege het gevaar voor besmetting door het Covid-19 virus gebeurt de inschrijving voor de eerste communie van 2021 digitaal-

Alle ouders krijgen via de lagere school per mail een inschrijfformulier en ook een privacy document dat zij mogen invullen en terug bezorgen aan Lisette Magchiels, mede verantwoordelijke voor de Eerste Communie. 
Haar gegevens: magchiels.l@telenet.be  gsm: 0499 124938  adres: Grauwe Torenwal 9 3960 Bree

U kan het inschrijfformulier en privacy-document hier ook downloaden. Op p.2 van het inschrijfdocument vindt u veel uitleg. 

Inschrijfformulier EC 2021   Weergeven   
privacydocument   Weergeven


Doopsel met het oog op de eerste communie

Kinderen die hun eerste communie wensen te doen, moeten gedoopt zijn binnen de rooms-katholieke Kerk. 

Als dit nog niet het geval is wordt het gezin door de Pastorale Eenheid uitgenodigd voor een kort voorbereidingstraject.

Is je kind gedoopt, maar niet binnen de rooms-katholieke Kerk, dan zal jullie gevraagd worden of jullie een ‘opname in de volledige gemeenschap van de katholieke Kerk’ wensen. 

Als dit zo is, voorzien wij na een gesprek een ritueel met opname tijdens een viering.


De voorbereiding

De Eerste Communie wordt niet meer in de klas met de juffrouw van het eerste leerjaar voorbereid, maar door catechisten in onze Pastorale Eenheid Emmaüs.

Omdat wij vanwege vanwege het gevaar voor besmetting door het coronavirus niet samen kunnen komen verloopt de voorbereiding dit jaar geheel anders. 

De ouders worden op de hoogte gehouden via mail van alle ontwikkelingen rond de maatregelen.

1.  De catechese

Voorlopig gaat de catechese digitaal door. 


Op 17 januari 2021 was de eerste catechese. De ouders van elke groep hebben een link gekregen zodat de kinderen thuis de catechese konden volgen.

Voor de groep van 2 mei: 

https://www.youtube.com/watch?v=XpAZLpLue0s

Voor de groep van 9 mei: 

https://www.youtube.com/watch?v=xr6LLSTg5ZM

Voor de groep van 13 mei: 

https://www.youtube.com/watch?v=pgnYOqAb9kA


De eerste communie werd uitgesteld naar september

Op 20 maart werd de tweede catechese.

met een link naar de ouders van de communicantjes verstuurd.

https://www.youtube.com/watch?v=nvLEGPi_xXo


2. Het vriendschapskoffertje 

Vanwege het gevaar van besmetting door het coronavirus gaat het vriendschapskoffertje dit jaar niet van gezin tot gezin. 

3. De Gezinsvriendelijke Vieringen 

We proberen alle gezinnen van communicantjes hierbij te betrekken. Via mail worden de gezinnen uitgenodigd.

https://www.facebook.com/federatiebree.be/videos/3515783611790005


De eerste communie zelf...en nadien? 

Na de catechese momenten georganiseerd door de catechisten en de voorbereiding thuis volgt de viering van de Eerste Communie zelf. 
en enkele weken nadien een  gezinsviering waarin de communicantjes uitgenodigd worden. We zouden die eerste gewone gezinsviering een dankviering kunnen noemen! 
Vanaf dan wordt uw gezin maandelijks uitgenodigd voor deze gezinsvriendelijke vieringen. 


 
 
        Eerste Communie catechese

uitgewerkt door Marlies Bolsius

Wie zijn de catechisten?

Je leert ze kennen via dit filmpje!

https://www.facebook.com/federatiebree.be/

videos/793967884552694Een gebedje 

om samen met je mama en papa 

te bidden en een plaatje om te kleuren.


Lieve Jezus,

dank je wel voor ons gezin. 

We zorgen voor elkaar,

we willen elkaar helpen.

We delen veel blijdschap

en soms ook pijn en verdriet.

Help ons om ook voor anderen te zorgen,

goed te zijn,

en met hen te delen.

Help ons om te bidden

en kind van God te worden.

Blijf bij ons, 

ook als we het moeilijk hebben

vandaag en alle dagen

 van ons leven.

Amen   
Enkele vaste liedjes en gebeden in onze
eerste communievieringen. 

Gebedje: Heer ik ben niet waardig.


Het  al-oude lijflied


'Eerste Communie. 
Wij vieren samen feest!'