1e communie


DE EERSTE COMMUNIE

De Eerste Communie behoort, samen met het Doopsel en het Vormsel, tot wat men de initiatiesacramenten noemt.

 


De 'Eerste Communie' ligt in het verlengde van het doopsel en betekent dat men voor het eerst deelneemt aan de eucharistie zoals die op zondag wordt gevierd in de katholieke kerk. Het kind of de volwassene ontvangt voor het eerst de communie. 

In onze Pastorale Eenheid doen de kinderen hun Eerste Communie op de leeftijd van 7 jaar.


Hoe aanmelden?

Bij de inschrijving van het kind in de school voor het eerste leerjaar maken ouders de keuze of hun kind rooms-katholieke godsdienst volgt of niet. 

Zo ja, ontvangen de ouders via de school, van een team dat de Eerste Communie ter harte neemt in de Pastorale Eenheid, 

een uitnodiging om naar de thema- en infoavond te komen over de Eerste Communie. 

Zij ontvangen daar een inschrijfformulier dat zij mogen invullen en binnenbrengen op de dekenij. Grauwe Torenwal 9 Bree.


Uitnodiging thema- en infoavond EC ( korte).docx
Weergeven Downloaden


Doopsel met het oog op de eerste communie

Kinderen die hun eerste communie wensen te doen, moeten gedoopt zijn binnen de katholieke Kerk. 

Als dit nog niet het geval is wordt het gezin door de Pastorale Eenheid. uitgenodigd voor een kort voorbereidingstraject.

Is je kind gedoopt, maar niet binnen de katholieke Kerk, dan zal jullie gevraagd worden of jullie een opname in de katholieke Kerk wensen. 

Als dit zo is, voorzien wij na een gesprek een ritueel met opname tijdens een viering.


De voorbereiding

De Eerste Communie wordt niet in de klas met de juffrouw van het eerste leerjaar voorbereid. 

De voorbereiding zal voortaan gebeuren in de federatie door een samenwerking van ouders, priesters en gelovigen.

Om de eerste communicanten en hun ouders echter vertrouwd te maken met een eucharistieviering organiseren wij federatief gezinsvriendelijke vieringen in de dekenale kerk van Bree. 

Binnenkort zondagskerk genoemd.


Nieuwe aanpak

Hoe gaan we de voorbereiding van de Eerste Communie aanpakken? 

Elke eerste zondag van de maand is er om 11:00 in Bree een gezinsvriendelijke viering: afwisselend een kindernevendienst en een gezinsviering. 

De families van de eerstecommunicanten zijn uitgenodigd om aan die momenten deel te nemen.

Verder plannen we een drietal catechetische momenten met een gezinsviering speciaal voor de gezinnen van de eerstecommunicantjes. 

In december, februari en maart. De ouders zullen in december en februari kunnen kiezen om, afhankelijk van hun agenda, deel te nemen op zaterdag of op zondag.


Ouders betrokken

Voor elke ontmoeting rekenen we op hulp van meerdere ouders. We hopen dat een groeiende groep ouders de gelovige opvoeding van hun kinderen uitdrukkelijk ter harte neemt.

We bieden ook enkele hulpmiddelen aan. 

Er is een vriendschapskoffertje dat per parochie in alle families van communicanten de ronde zal doen. 

Dat koffertje bevat een kaarsje, een gebedsdobbelsteen, een gebedenboekje, een DVD met Bijbelverhalen, een Bijbels spelletje, enz. 

Ze geven ouders en kinderen de kans om samen de Eerste Communie voor te bereiden. 

Toffe ervaringen en sappige anekdotes mogen opgeschreven worden in een schriftje dat deel uitmaakt van het vriendschapskoffertje.

Daarnaast zullen we de kinderen ook regelmatig bezoeken in hun klassen – de goede band met de scholen blijft - 

en hen tekeningen bezorgen die ze mogen kleuren en die hen uitnodigen om kleine daden van liefde te doen.


De Eerste Communievieringen en een dankviering


Eerste Communie 2020


  •  Thema- en infoavond op woensdag 2 oktober 2019 om 19u45.                    
Alle gezinnen die in 2020 de Eerste Communie willen vieren zijn er hartelijk welkom.
De avond gaat door in de Jan van Abroekzaal , Kerkstraat 8, 3960 Bree/ Beek.
U kan inschrijven voor deze belangrijke avond door te mailen naar Lisette Magchiels; magchiels.l@telenet.be  of haar te telefoneren. tel: 0499/ 124938
Alle leerlingen van het eerste leerjaar van de lagere scholen van Bree en de leerlingen van de speelleerklas van de Boemerang krijgen een uitnodiging via de school. 

Na deze avond kan u zich inschrijven voor de Eerste Communie zelf. U krijgt die avond de documenten mee naar huis.

  •  Data van de Eerste Communie 2020

10/05 om 11u: Opitter en Gerdingen

17/05 om 11u: Beek en Tongerlo

21/05 om 11u: Bree en Vostert

 Alle vieringen van de Eerste Communie gaan door in de Sint-Michielskerk in Bree.

 Het is geen verplichting voor u als ouder om binnen uw parochie te blijven. U kan ook een andere voorgestelde datum kiezen.

 

Eerste-communie-vieringen in de federatie Bree t.e.m. 2022

 

Eerste Communie

 

2019

 

2020

 

2021

 

2022

 

Opitter en Gerdingen

 

 

19/05

 

10/05

 

02/05

 

15/05

 

Beek en Tongerlo

 

 

26/05

 

17/05

 

09/05

 

22/05

 

Bree en Vostert

 

 

30/05

 

21/05

 

13/05

 

26/05