Eerste CommunieEen De  EERSTE COMMUNIE behoort samen met het DOOPSEL en het VORMSEL 
tot de groep die we de initiatie-sacramenten noemen. 

De eerste communie ligt in het verlengde van het doopsel en betekent dat men voor het eerst deelneemt aan de eucharistie 
zoals die op zondag wordt gevierd in de katholieke Kerk. 
Het kind of de volwassene ontvangt voor het eerst de communie.
In onze Pastorale Eenheid Emmaüs is het de gewoonte dat kinderen hun eerste communie doen op de leeftijd van 7 jaar. Hoe inschrijven? 

Bij de inschrijving van uw kind in de school voor het eerste leerjaar maakte u als ouder de keuze of uw kind rooms-katholieke godsdienst zou volgen of niet. 
Zo ja, ontvangt u via de school, van een team dat de Eerste Communie ter harte neemt in de Pastorale Eenheid, een uitnodiging om naar de thema- en infoavond te komen over de eerste communie. 
Doordat het op dit moment niet mogelijk is om met velen samen te komen vanwege het gevaar voor besmetting door het Covid-19 virus gebeurt de inschrijving voor de eerste communie van 2021 digitaal-
Alle ouders krijgen via de lagere school per mail een inschrijfformulier en ook een privacy document dat zij mogen invullen en terug bezorgen aan Lisette Magchiels, mede verantwoordelijke voor de Eerste Communie. 
Haar gegevens: magchiels.l@telenet.be  gsm: 0499 124938  adres: Grauwe Torenwal 9 3960 Bree

U kan het inschrijfformulier en privacy-document hier ook downloaden. Op p.2 van het inschrijfdocument vindt u veel uitleg. 

Inschrijfformulier EC 2021   Weergeven   
privacydocument   Weergeven


Doopsel met het oog op de eerste communie

Kinderen die hun eerste communie wensen te doen, moeten gedoopt zijn binnen de rooms-katholieke Kerk. 

Als dit nog niet het geval is wordt het gezin door de Pastorale Eenheid uitgenodigd voor een kort voorbereidingstraject.

Is je kind gedoopt, maar niet binnen de rooms-katholieke Kerk, dan zal jullie gevraagd worden of jullie een ‘opname in de volledige gemeenschap van de katholieke Kerk’ wensen. 

Als dit zo is, voorzien wij na een gesprek een ritueel met opname tijdens een viering.


De voorbereiding

De Eerste Communie wordt niet meer in de klas met de juffrouw van het eerste leerjaar voorbereid, maar door catechisten in onze Pastorale Eenheid Emmaüs.

a.   Catechese 
De voorbereiding op de eerste communie bestaat uit vijf catechesemomenten van 1,5 uur.  De ouders kunnen kiezen afhankelijk van hun agenda of het kind deelneemt op zaterdag of op zondag.
De juiste data van deze momenten vindt u op het inschrijfdocument.
Indien u zin heeft om met ons mee te werken als catechist mag u altijd contact opnemen met Lisette Magchiels. U kan haar contacteren via mail: magchiels.l@telenet.be of gsm: 0499/124938 
Na een gesprek zal duidelijk zijn of dit wel echt iets is voor u.
b.   De gezinsvriendelijke vieringen
Om de eerste communicanten en hun ouders vertrouwd te maken met een eucharistieviering organiseren wij in onze pastorale eenheid Emmaüs Bree gezinsvriendelijke vieringen. http://www.federatiebree.be/sacramenten/gezinsvieringen
Elke tweede zondag van de maand is er om 11:00 in Bree een gezinsvriendelijke viering: afwisselend een kindernevendienst en een gezinsviering. Maar door de corona-maatregelen kunnen wij op dit moment alleen een gezinsviering organiseren.
De gezinnen van de eerstecommunicanten worden via de school uitgenodigd om aan die momenten deel te nemen.

c.    Voorbereiding thuis
Er is een vriendschapskoffertje dat per parochie in alle families van communicanten de ronde zal doen.
Dat koffertje bevat een kaarsje, een gebedsdobbelsteen, een gebedenboekje, een DVD met Bijbelverhalen, een Bijbels spelletje, een kinderbijbel, een kaartje met het Onze Vader.

Ze geven ouders en kinderen de kans om samen de Eerste Communie voor te bereiden. Toffe ervaringen en sappige anekdotes mogen opgeschreven worden in een schriftje dat deel uitmaakt van het vriendschapskoffertje.

d.   Bezoek aan de klassen
Daarnaast willen we de kinderen ook regelmatig bezoeken in hun klassen – De goede band met de scholen blijft.

  

De eerste communie zelf ... en nadien? 

Na de catechese momenten georganiseerd door de catechisten en de voorbereiding thuis volgt de viering van de Eerste Communie zelf. 
met enkele weken nadien een  gezinsviering waarin de communicantjes uitgenodigd worden. We zouden die eerste gewone gezinsviering een dankviering kunnen noemen! 
Vanaf dan wordt uw gezin maandelijks uitgenodigd voor deze gezinsvriendelijke vieringen. 

De communicantjes doen ook mee met de Mariafeesten in 2021. 

Een Maria-schriftje. Hierin schreven de kinderen op hun niveau een gebedje voor Maria. 

Er zullen enkele gedichtjes gekozen worden uit die Maria-schriftjes voor een 'gebedskaartje voor kinderen' in het Maria jaar 2021. 


Data van de eerste communievieringen 

In 2021 gaan de eerste communievieringen door 
op 2 mei, 9 mei, 13 mei

In 2022 gaan de eerste communievieringen door 
op 15 mei, 22mei, 26 mei

De vieringen gaan telkens door in de St.-Michielskerk in Bree centrum


 
 
        Eerste Communie catechese

uitgewerkt door Marlies Bolsius


Een gebedje 

om samen met je mama en papa 

te bidden en een plaatje om te kleuren.


Lieve Jezus,

dank je wel voor ons gezin. 

We zorgen voor elkaar,

we willen elkaar helpen.

We delen veel blijdschap

en soms ook pijn en verdriet.

Help ons om ook voor anderen te zorgen,

goed te zijn,

en met hen te delen.

Help ons om te bidden

en kind van God te worden.

Blijf bij ons, 

ook als we het moeilijk hebben

vandaag en alle dagen

 van ons leven.

Amen
Een herdertjestocht, 
een mooie wandeling om met je gezin te doen op weg naar Kerstmis 

https://www.kerknet.be/bisdom-hasselt/artikel/herdertjestocht
   
Enkele vaste liedjes en gebeden in onze
eerste communievieringen. 

Gebedje: Heer ik ben niet waardig.


Het  al-oude lijflied


'Eerste Communie. 
Wij vieren samen feest!'