Project updates‎ > ‎

Restauratie vierde fase Sint-Michielskerk

Geplaatst 11 jun. 2018 07:26 door Bree Secr

Eindelijk is het dan zo ver. Vijf jaar na het indienen van het dossier en meer dan dertig jaar na de start van de eerste fase van de restauratie, is op 22 mei laatstleden de laatste fase officieel gestart.

Tijdens de werken zal het volledige interieur van de kerk, van kelder tot en met de klokken in de toren, gerestaureerd, gerenoveerd en gemoderniseerd worden. In de kelder wordt de verouderde mazoutketel vervangen. De warme luchtkanalen worden vervangen, de kelder wordt uitgediept en als bruikbare bergruimte ingericht. In de sacristie wordt een kapelruimte ingericht. De volledige elektriciteit wordt vernieuwd en aangepast. In de kerk worden de muren grondig gereinigd. Oude bloemmotieven en teksten op de muren en plafonds, gevonden onder de witte kalklaag, worden gereconstrueerd. Ook de toren zal volledig gerenoveerd worden. Op het eerste en tweede verdiep zullen tentoonstellings- en bergruimten voorzien worden. De klokken en het torenuurwerk worden grondig gecontroleerd, gereviseerd en voorzien van een modern controlesysteem

Gedurende de hele werken, die 250 werkdagen in beslag zullen nemen, zal de Sint-Michielskerk gesloten zijn. In overleg met de aannemer zal de kerkraad de kerk op geregelde tijdstippen openstellen zodat de geïnteresseerden de vooruitgang van de werk kunnen volgen. Daarnaast zullen foto’s van de werkzaamheden geplaatst worden op de omheining van de werfzone.

De zondagsvieringen zullen tijdens de werken doorgaan in de kapel van het stadhuis. De kerkraad wil hier uitdrukkelijk het stadsbestuur van harte voor bedanken om dit mogelijk te maken. Op deze manier kunnen de gelovigen toch in de buurt van hun kerk blijven en moet enkel het Vrijthof overgestoken worden. Grote vieringen met Pasen, Kerstmis, maar ook de eerste communie en het vormsel, zullen in de kerk van de Vostert plaatsvinden. Dat is de tweede grootste kerk van onze federatie. Huwelijken kunnen gevierd worden in alle parochiekerken, de doopvieringen naar keuze in Opitter en Tongerlo op de eerste zondag van de maand, in Beek en op de Vostert de tweede zondag en de derde zondag in Gerdingen. Begrafenissen zullen tijdens de kerksluiting plaatsvinden in de kerk op de Vostert. Voor het aanvragen van doopsels en misintenties kan u vanzelfsprekend nog steeds terecht op het federatiesecretariaat.

In het kader van de Maria devotie, zal de piëta, samen met het schrift, overgebracht worden naar de kerk van Beek. Op deze wijze zal het beeld enkel tijdens de effectieve restauratie ervan, vlak voordat het op de oorspronkelijke plaats teruggeplaatst kan worden, onbeschikbaar zijn.

Naast de restauratie van het interieur loopt nog steeds de restauratie van het orgel. Momenteel is dit dossier opgeschort totdat het orgel in het gerestaureerde interieur kan teruggeplaatst worden.

Koken kost natuurlijk geld. Het hele project wordt geraamd op 3.105.000 €. Hiervan komt 1.684.000 of 54% ten laste van het Vlaams Gewest, 210.500 of 7 % voor de Stad Bree en 1.210.500 of 39% voor de kerkfabriek Sint-Michiel. Gelukkig kon onze projectrekening bij de Koning Boudewijnstichting met 2 jaar verlengd worden tot 2020. Vorige jaren kon de kerkraad reeds rekenen op milde giften voor de restauratie van het orgel. Ook voor de restauratie van het interieur hopen we op jullie steun en betrokkenheid. Het gaat tenslotte om jullie kerk, een gebouw dat na de restauratie niet enkel voor erediensten gebruikt kan worden maar ook nog beter geschikt zal zijn voor kunst en cultuur dankzij het gerestaureerde orgel en de aangebrachte nieuwe technieken.

U kan het project financieel steunen door een gift te storten op rekening BE10 0000 0000 0404 BIC BPOTBEB1 van de Koning Boudewijnstichting MET VERMELDING 128/2888/00047. Voor giften vanaf 40 € wordt een fiscaal attest afgeleverd.

Comments