Het doopsel

Misschien hebben jullie vragen over het doopsel van je kindje? Jullie weten niet goed hoe dat praktisch verloopt of jullie twijfelen over het al dan niet laten dopen of ...

Met onderstaande info willen we jullie een beetje op weg zetten.

Waarom je kind dopen?

Tegenwoordig worden niet meer alle kinderen gedoopt en is het doopsel meer en meer een bewuste keuze van de ouders.

Mensen geven een waaier van uiteenlopende redenen aan:

  • Ze zijn zelf gelovig opgevoed en willen die traditie verderzetten;
  • Ze ervaren de geboorte als een wonder en willen 'dankjewel' zeggen;
  • Ze geloven dat christelijke waarden een mensenleven rijker maken;
  • Jezus, God hebben een belangrijke plaats in hun leven;
  • Ze voelen zich thuis in de parochie;
  • ...


doopsel In elk geval, als jullie de komst van je kindje ervaren als een kostbaar geschenk dat God jullie gegeven heeft,
als jullie in je kindje iets zien van Gods scheppende kracht,
als jullie God daarvoor willen danken,
als jullie je kindje aan Hem willen toevertrouwen en zijn zegen willen vragen over de verdere levensweg van je oogappel,
dan is het zeker zinvol om je kindje te laten dopen.


Vaste doopzondagen

Elke parochie van onze federatie (het netwerk van de 7 parochies van Bree) heeft zijn eigen vaste doopzondagen. Je kan de doopzondagen vinden in de kalender beneden.


Doopselvoorbereiding

Enkele weken voor de doopviering voorzien we elke maand een gemeenschappelijke doopvoorbereiding.

Wij vinden het nodig en ook fijn wanneer beide ouders zich vrijmaken voor die voorbereidingsavond om zo samen naar het doopsel van hun kindje toe te groeien. Op deze avond zijn ook peter en meter hartelijk welkom en allen die de gelovige begeleiding van kinderen ernstig nemen.

We maken er kennis met de gezinnen, die samen met jullie het doopsel zullen vieren. Er wordt samen gesproken over doopsel en geloven. We nemen de doopselviering door en maken de nodige afspraken.

Deze samenkomsten gaan altijd door in de Oude dekenij, Vaesstraat 2, Bree. Dit gebouw ligt in de Hof van de deken - toegang via steegje langs de Potter voor wie van de Hoogstraat komt; of toegang via de Grauwe Torenwal.

De data van de doopvoorbereidingen kan je vinden in de kalender beneden.
Doopvieringen 2018

 Datum 14 uur 15u30
 04/03/18 Opitter Tongerlo/’t Hasselt
 11/03/18 Beek Vostert
 18/03/18 Bree Gerdingen
 01/04/18 Pasen Geen doopsels 
 08/04/18 Beek Vostert
 15/04/18 Bree Gerdingen
 06/05/18 Opitter Tongerlo/’t Hasselt
 13/05/18 Beek Vostert
 20/05/18 Bree Gerdingen
 03/06/18 Beek Vostert
 10/06/18 Opitter Tongerlo
 17/06/18 Bree Gerdingen
 01/07/18 Opitter Tongerlo/’t Hasselt
 08/07/18 Beek Vostert
 15/07/18 Bree Gerdingen

  

Doopvoorbereidingen

In de zaal van de nieuwe dekenij

Grauwe Torenwal 9B - Bree

19u45-21u30 gert@federatiebree.be - tel. 089 47 22 66

Dinsdag 20 februari

Dinsdag 13 maart

Dinsdag 24 april

Dinsdag 15 mei

Dinsdag 19 juni (doopsel juli)

Dinsdag 26 juni (doopsel augustus)

Dinsdag 21 augustus