HET DOOPSEL

Enige tijd geleden is er in jullie gezin een kindje geboren, proficiat daarvoor. Als je erover denkt om je zoon of dochter te laten dopen, kan je  contact opnemen met Liliane Peeters, parochieassistente. Graag wil zij je vragen beantwoorden en je wat helpen bij de pastorale en administratieve voorbereiding. Stuur een mail naar peeters_l@msn.comof bel 089/472266 of 0494/594480.

Deze tekst uit het Evangelie van Marcus (10, 13-16) kan voor ons een inspiratiebron zijn om ons kind te laten dopen.

   Ze brachten de kinderen bij Hem 
met de bedoeling dat Hij ze zou aanraken. 
Maar de leerlingen wezen hen terecht. 
Toen Jezus dat zag, werd Hij verontwaardigd: 
‘Laat die kinderen bij Me komen, en houd hen niet tegen, 
want van zulke kinderen is het koninkrijk van God. 
Ik verzeker jullie, 
wie het koninkrijk van God niet aanneemt als een kind,
 komt er beslist niet in.’ 
Hij omarmde hen en zegende hen, terwijl Hij hun de handen oplegde.  


   

DOOPSCHEMA JULI-AUGUSTUS 2020 

Bree: 26 juli

Tongerlo: 9 augustus

Gerdingen: 9 augustus

Gerdingen: 16 augustusDOOPSCHEMA ( onder voorbehoud)  

2de zondag   Parochiekerk   4de zondag Parochiekerk Doopvoorbereiding   26/07/2020 Bree Di 02/06/2020
9/08/2020   Tongerlo   23/08/2020 Bree Di 07/07/2020
13/09/2020   Beek   27/09/2020 Bree Di 04/08/2020
11/10/2020   Bree   25/10/2020 Bree Di 01/09/2020
8/11/2020   Gerdingen   22/11/2020 Bree Di 06/10/2020
13/12/2020   Opitter   27/12/2020 Bree Di 03/11/2020
DOOPVOORBEREIDING

Maandelijks is er een gezamenlijke doopvoorbereiding voor de ouders van de kindjes die in de erop volgende maand gedoopt worden. Deze avond gaat steeds door de 1ste dinsdag van de maand, we beginnen om 19u45 en eindigen rond 21u30. Het is niet nodig om een babysit te regelen je mag je kindje gerust meebrengen.

Waarom deze voorbereiding, wat is de bedoeling van deze avond? Er is een inhoudelijk deelt met wat meer uitleg over het sacrament van de doop, je krijgt de kans om kennis te maken met de priester of diaken die je kindje zal dopen. Bij een drankje kan je ook even spreken met de andere ouders en samen maken we afspraken over de doopviering. 

Plaats van afspraak is de zaal in de nieuwbouw achter het federatiesecretariaat, Grauwe Torenwal 9B in Bree.