Het doopsel

Misschien hebben jullie vragen over het doopsel van je kindje? Jullie weten niet goed hoe dat praktisch verloopt of jullie twijfelen over het al dan niet laten dopen of ...

Met onderstaande info willen we jullie een beetje op weg zetten.


Waarom je kind dopen?

Tegenwoordig worden niet meer alle kinderen gedoopt en is het doopsel meer en meer een bewuste keuze van de ouders.

Mensen geven een waaier van uiteenlopende redenen aan:

  • Ze zijn zelf gelovig opgevoed en willen die traditie verderzetten;
  • Ze ervaren de geboorte als een wonder en willen 'dankjewel' zeggen;
  • Ze geloven dat christelijke waarden een mensenleven rijker maken;
  • Jezus, God hebben een belangrijke plaats in hun leven;
  • Ze voelen zich thuis in de parochie;
  • ...
In elk geval, als jullie de komst van je kindje ervaren als een kostbaar geschenk dat God jullie gegeven heeft,
als jullie in je kindje iets zien van Gods scheppende kracht,
als jullie God daarvoor willen danken,
als jullie je kindje aan Hem willen toevertrouwen en zijn zegen willen vragen over de verdere levensweg van je oogappel,
dan is het zeker zinvol om je kindje te laten dopen.


Data van de doopvieringen in 2019 t.e.m. augustus

Datum                14u00                15u30

03/02/19            Opitter             Tongerlo

10/02/19             Beek                 Vostert

17/02/19         Gerdingen         Gerdingen

03/03/19           Opitter              Tongerlo

10/03/19             Beek                 Vostert

17/03/19         Gerdingen         Gerdingen

07/04/19           Opitter             Tongerlo

14/04/19             Beek                Vostert

20/04/19           Paaswake           Vostert (22u.)

05/05/19             Opitter             Tongerlo

12/05/19           geen doop        Beek/Vostert

19/05/19          Gerdingen         Gerdingen

02/06/19             Opitter             Tongerlo

09/06/19             Beek                 Vostert

16/06/19         Gerdingen         Gerdingen

07/07/19            Opitter             Tongerlo

14/07/19             Beek                Vostert

21/07/19         Gerdingen         Gerdingen

04/08/19            Opitter            Tongerlo

11/08/19             Beek                Vostert

18/08/19         Gerdingen         GerdingenDoopvoorbereidingen

Enkele weken voor de doopviering voorzien we elke maand een gemeenschappelijke doopvoorbereiding.

Wij vinden het nodig en ook fijn wanneer beide ouders zich vrijmaken voor die voorbereidingsavond om zo samen naar het doopsel van hun kindje toe te groeien. Op deze avond zijn ook peter en meter hartelijk welkom en allen die de gelovige begeleiding van kinderen ernstig nemen.

We maken er kennis met de gezinnen, die samen met jullie het doopsel zullen vieren. Er wordt samen gesproken over doopsel en geloven. We nemen de doopselviering door en maken de nodige afspraken.

Deze samenkomsten gaan door in de nieuwe zaal van de dekenij. Grauwe Torenwal 9B in Bree van 19.45u tot 21.30u. 

Contact:  gert@federatiebree.be - tel. 089 47 22 66  Nieuwe dekenij Grauwe Torenwal 9B – Bree


Data van de doopvoorbereidingen
Dinsdag 8 januari

Dinsdag 5 februari

Dinsdag 5 maart

Dinsdag 2 april

Dinsdag 7 mei

Dinsdag 4 juni (doopsels juli)

Dinsdag 16 juli (doopsels augustus)

Dinsdag 6 augustus (doopsels september)