HET DOOPSEL 


Enige tijd geleden is er in jullie gezin een kindje geboren, proficiat daarvoor. Als je erover denkt om je zoon of dochter te laten dopen, kan je  contact opnemen met Liliane Peeters, parochieassistente. Graag wil zij je vragen beantwoorden en je wat helpen bij de pastorale en administratieve voorbereiding. 

Stuur een mail naar peeters_l@msn.comof bel 089/472266 of 0494/594480.


Deze tekst uit het Evangelie van Marcus (10, 13-16) kan voor ons een inspiratiebron zijn om ons kind te laten dopen.

   Ze brachten de kinderen bij Hem 
met de bedoeling dat Hij ze zou aanraken. 
Maar de leerlingen wezen hen terecht. 
Toen Jezus dat zag, werd Hij verontwaardigd: 
‘Laat die kinderen bij Me komen, en houd hen niet tegen, 
want van zulke kinderen is het koninkrijk van God. 
Ik verzeker jullie, 
wie het koninkrijk van God niet aanneemt als een kind,
 komt er beslist niet in.’ 
Hij omarmde hen en zegende hen, terwijl Hij hun de handen oplegde.  DOOPSCHEMA 2021    

om 14u en 15u30  


                              

2de zondag

 

Parochiekerk

 

4de zondag

 

Parochiekerk

Doopvoorbereiding

10/01/2021

 

Geen dopen

 

24/01/2021

 

Geen dopen

 

14/02/2021

 

Tongerlo

 

28/02/2021

 

Bree

Di 05/01/2021

14/03/2021

 

Beek

 

28/03/2021

 

Bree

Di 02/02/2021

11/04/2021

 

Gerdingen

 

25/04/2021

 

Bree

Di 02/03/2021

9/05/2021

 

Opitter

 

23/05/2021

 

Bree

Di 06/04/2021

13/06/2021

 

Tongerlo

 

27/06/2021

 

Bree

Di 04/05/2021

11/07/2021

 

Beek

 

25/07/2021

 

Bree

Di 01/06/2021

8/08/2021

 

Gerdingen

 

22/08/2021

 

Bree

Di 06/07/2021

12/09/2021

 

Opitter

 

26/09/2021

 

Bree

Di 03/08/2021

10/10/2021

 

Tongerlo

 

24/10/2021

 

Bree

Di 07/09/2021

14/11/2021

 

Beek

 

28/11/2021

 

Bree

Di 05/10/2021

12/12/2021

 

Gerdingen

 

26/12/2021

 

Bree

Di 02/11/2021

  

De priesters en diakens dopen iedere tweede en vierde zondag van de maand in de vernoemde kerk van onze Pastorale Eenheid Emmaüs. 
Indien er meer als 3 kindjes gedoopt moeten worden die zondag is er een doop om 14u én om 15u30. Anders alleen om 14u.DOOPVOORBEREIDING

Maandelijks is er een gezamenlijke doopvoorbereiding voor de ouders van de kindjes die in de erop volgende maand gedoopt worden. Deze avond gaat steeds door de 1ste dinsdag van de maand, we beginnen om 19u45 en eindigen rond 21u30. Het is niet nodig om een babysit te regelen je mag je kindje gerust meebrengen.

Waarom deze voorbereiding, wat is de bedoeling van deze avond? Er is een inhoudelijk deelt met wat meer uitleg over het sacrament van de doop, je krijgt de kans om kennis te maken met de priester of diaken die je kindje zal dopen. Bij een drankje kan je ook even spreken met de andere ouders en samen maken we afspraken over de doopviering. 

Plaats van afspraak is de zaal in de nieuwbouw achter het federatiesecretariaat, Grauwe Torenwal 9B in Bree.