HET DOOPSEL

Enige tijd geleden is er in jullie gezin een kindje geboren, proficiat daarvoor. Als je erover denkt om je zoon of dochter te laten dopen, kan je  contact opnemen met Liliane Peeters, parochieassistente. Graag wil zij je vragen beantwoorden en je wat helpen bij de pastorale en administratieve voorbereiding. Stuur een mail naar liliane@federatiebree.be of bel 089/217889 of 0494/594480.

Deze tekst uit het Evangelie van Marcus (10, 13-16) kan voor ons een inspiratiebron zijn om ons kind te laten dopen.

                                                                                                                                      

              Ze brachten de kinderen bij Hem 

                                                                                                                                               met de bedoeling dat Hij ze zou aanraken.                                                                                                                                              Maar de leerlingen wezen hen terecht.

Toen Jezus dat zag, werd Hij verontwaardigd:
‘Laat die kinderen bij Me komen, en houd hen niet tegen,
want van zulke kinderen is het koninkrijk van God.
Ik verzeker jullie,
wie het koninkrijk van God niet aanneemt als een kind,
komt er beslist niet in.’
Hij omarmde hen en zegende hen, terwijl Hij hun de
handen oplegde.  


De parochiepriesters en diaken dopen op de volgende zondagen 

in de parochiekerken van onze federatie

              2de zondag  van de maand                       4de zondag van de maand

 8 september 2019: Beek  22 september: Geen doop 
13 oktober 2019 : Gerdingen27 oktober 2019 : Vostert
10 november 2019 : Gerdingen24 november 2019: Beek
 08 december 2019: Opitter22 december 2019: Gerdingen
12 januari 2020: geen doop26 januari 2020 : geen doop
09 februari: Tongerlo23 februari 2020: Opitter 
8 maart: Vostert22 maart 2020: Tongerlo 
Pasen: 12 april 2020: geen doop26 april 2020: Bree
10 mei 2020: Bree 24 mei 2020: Bree 
14 juni 2020: Gerdingen28 juni 2020: Bree 
 12 juli 2020: Opitter 26 juli 2020: Bree
 9 augustus 2020: Tongerlo 23 augustus 2020: Bree
 13 september 2020: Beek 27 september 2020: Bree
 11 oktober 2020: Bree 25 oktober 2020: Bree
 8 november 2020: Gerdingen 22 november 2020: Bree
 13 december 2020: Opitter 27 december 2020: Bree
 


 


Doopvoorbereidingen

Maandelijks is er een gezamenlijke doopvoorbereiding voor de ouders van de kindjes die in de erop volgende maand gedoopt worden. Deze avond gaat steeds door de 1ste dinsdag van de maand, we beginnen om 19u45 en eindigen rond 21u30. Het is niet nodig om een babysit te regelen je mag je kindje gerust meebrengen.

Waarom deze voorbereiding, wat is de bedoeling van deze avond? Er is een inhoudelijk deelt met wat meer uitleg over het sacrament van de doop, je krijgt de kans om kennis te maken met de priester of diaken die je kindje zal dopen. Bij een drankje kan je ook even spreken met de andere ouders en samen maken we afspraken over de doopviering. 

Plaats van afspraak is de zaal in de nieuwbouw achter het federatiesecretariaat, Grauwe Torenwal 9B in Bree.

 

De data van de doopvoorbereidingen zijn telkens de maand vóór de doop. 

          Dinsdag 06 augustus 2019 voor de dopen van september.
          Dinsdag 03 september 2019
          Dinsdag 01 oktober 2019
          Dinsdag 05 november 2019
Dinsdag 7 januari 2020 
Dinsdag 4 februari 2020 
Dinsdag 3 maart 2020 
Dinsdag 7 april 2020 
Dinsdag 5 mei 2020
dinsdag 2 juni 2020
Dinsdag 7 juli 2020
Dinsdag 4 augustus 2020
Dinsdag 1 september 2020
Dinsdag 6 oktober 2020
dinsdag 3 november 2020