Het doopsel

Enige tijd geleden is er in jullie gezin een kindje geboren, proficiat daarvoor. Als je erover denkt om je zoon of dochter te laten dopen, kan je  contact opnemen met Liliane Peeters, parochieassistente. Graag wil zij je vragen beantwoorden en je wat helpen bij de pastorale en administratieve voorbereiding. Stuur een mail naar liliane@federatiebree.be of bel 089/217889 of 0494/594480.

 

De parochiepriesters en diaken dopen op de volgende zondagen in de parochiekerken van onze federatie:

                                                   Beek: 08 september 2019

Gerdingen: 13 oktober 2019

Gerdingen: 10 november 2019

Opitter: 08 december 2019.

 

De priesters, diakens, parochieassistenten en iedereen die werkzaam is in parochiefederatie Bree, heet jullie samen met je kind hartelijk welkom  in onze gemeenschap. De hiernavolgende tekst uit het Marcusevangelie (10, 13-16) is voor ons hierin een inspiratiebron.

 

Ze brachten kinderen bij Hem
met de bedoeling dat Hij hen zou aanraken.
Maar de leerlingen wezen hen terecht.
Toen Jezus dat zag, werd Hij verontwaardigd:
‘Laat die kinderen bij Me komen, en houd hen niet tegen,
want van zulke kinderen is het koninkrijk van God.
Ik verzeker jullie,
wie het koninkrijk van God niet aanneemt als een kind,
komt er beslist niet in.’
Hij omarmde hen en zegende hen, terwijl Hij hun de
handen oplegde.  

 Doopvoorbereidingen

Maandelijks is er een gezamenlijke doopvoorbereiding voor de ouders van de kindjes die in de erop volgende maand gedoopt worden. Deze avond gaat steeds door de 1ste dinsdag van de maand, we beginnen om 19u45 en eindigen rond 21u30. Het is niet nodig om een babysit te regelen je mag je kindje gerust meebrengen.

Waarom deze voorbereiding, wat is de bedoeling van deze avond? Er is een inhoudelijk deelt met wat meer uitleg over het sacrament van de doop, je krijgt de kans om kennis te maken met de priester of diaken die je kindje zal dopen. Bij een drankje kan je ook even spreken met de andere ouders en samen maken we afspraken over de doopviering. Plaats van afspraak is de zaal in de nieuwbouw achter het federatiesecretariaat, Grauwe Torenwal 9B in Bree.

 

De volgende avonden die we plannen zijn op

                                                   Dinsdag 06 augustus voor de dopen van september.

Dinsdag 03 september voor de dopen van oktober.

Dinsdag 01 oktober voor de dopen van november.

Dinsdag 05 november voor de dopen van december.