Diaconie‎ > ‎

Ziekenbezoek

                             Ziekenpastoraal in onze Pastorale Eenheid Emmaüs
 

Het woord uit de Schrift: 

“Ik was ziek en gij hebt Mij bezocht.” (Mt 25,36b) 

ligt christenen na aan het hart.

.

       Het is goed dat wij als christenen extra aandacht hebben voor onze zieken. 

       

Ziek zijn brengt je in een isolement. Je wordt eenzaam.

 

In onze Pastorale Eenheid Emmaüs zijn er een aantal geëngageerde vrijwilligers die samen met de priesters, diakens en parochie-assistenten de christelijke taak van ziekenbezoek op zich wil nemen. 

 

Bent u ziek en/of zorgbehoevend en wenst u bezoek te ontvangen van iemand van hen….of kent u iemand die heel blij zou zijn met een bezoek …doe een belletje naar parochie-assistente Lisette Magchiels  tel: 0499/124938 of mail haar via magchiels.l@telenet.be.  Zij coördineert deze ziekenpastoraal. 

 

Het kan gaan om een gewoon ziekenbezoek maar ook om de communie of het sacrament van de ziekenzalving te ontvangen.